wsh logo

PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność Psychologia kliniczna i zdrowia adresowana jest do zainteresowanych problematyką zdrowia psychicznego w zakresie normy, jak i patologii. Uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych studenci zaznajomią się zagadnieniem diagnozy psychologicznej i terapii zaburzeń oraz wzmacniania zasobów zdrowia. Dowiedzą się jak planować postępowanie diagnostyczne, projektować strategie pomocowe oraz jak profesjonalnie wspierać człowieka w kryzysach i w rozwoju. Ponadto analizują różne podejścia i techniki psychoterapeutyczne, zgłębią tematykę relacji psychosomatycznych i somatopsychicznych. Absolwenci powyższej specjalności zdobędą kompetencje niezbędne do pomocy ludziom w rozwiazywaniu trudności związanych z kryzysami życiowymi oraz przeciwdziałania zaburzeniom zachowania.

Studia obejmują zagadnienia dotyczące m.in.:

  • Podstawy diagnozy psychologicznej oraz opiniowanie psychologiczno-sądowe,
  • Psychologia uzależnień i zaburzeń w odżywianiu,
  • Psychologia zdrowia,
  • Neuropsychologia kliniczna.

Perspektywy zawodowe:

Specjalność przygotowuje do pracy na stanowisku psychologa klinicznego, diagnosty  i terapeuty. Absolwenci będą przygotowani do prowadzenia diagnozy psychologicznej, stosowania wybranych form pomocy psychologicznej w placówkach leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego, oddziałach neurologicznych, oddziałach pediatrycznych  szpitali ogólnych i specjalistycznych, placówkach leczenia uzależnień.  Mogą również podjąć pracę  w poradniach dla dzieci i młodzieży, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, poradniach rodzinnych i innych poradniach prowadzących działalność konsultacyjną, doradczą i terapeutyczną. Potencjalnymi miejscami pracy absolwentów tej specjalności są również: gabinety prywatne prowadzące praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną, ośrodki rehabilitacji i opieki nad chorymI z chorobami przewlekłymi, ośrodki leczniczo-opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku, instytucje zajmujące się promocją zdrowia, zespoły samorządowe i rządowe odpowiedzialne za politykę zdrowotną i działania w sytuacjach kryzysowych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content