wsh logo

PSYCHOLOGIA SĄDOWO-PENITENCJARNA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność Psychologia sądowo-penitencjarna na studiach to obszar nauki, który skupia się na zastosowaniu zasad psychologii w kontekście systemu prawnego, wymiaru sprawiedliwości i działań penitencjarnych. Specjalizacja ta obejmuje zagadnienia związane z diagnozą psychologiczną, zwłaszcza w kontekście prawnym. Podczas studiów studenci zdobywają umiejętność oceny funkcjonowania psychospołecznego jednostki, identyfikacji zaburzeń psychicznych oraz tworzenia ekspertyz psychologicznych przydatnych w postępowaniach sądowych. Uczą się, jak oferować pomoc psychologiczną w kontekście systemu prawa karnego. Rozwijają umiejętność pracy z ofiarami przestępstw, sprawcami, a także innymi uczestnikami postępowania karnego. Kładą nacisk na zrozumienie traumatycznych doświadczeń oraz psychologicznego wsparcia w trudnych sytuacjach. Analizują również psychologiczne aspekty przesłuchań, przesłuchań dzieci, a także zagadnienia związane z wiarygodnością zeznań. Ponadto powyższa specjalność obejmuje zagadnienia związane z psychologią penitencjarną, czyli nauką o wpływie warunków odbywania kary na psychikę skazanych. Studenci zdobywają wiedzę na temat procesów adaptacyjnych w więzieniach, wpływu izolacji na psychikę, a także psychologicznych aspektów resocjalizacji.

Studia obejmują zagadnienia dotyczące m.in.:

  • Psychologiczna i neuropsychologiczna diagnoza zaburzeń zachowania,
  • Psychologiczne metody badania sądowego,
  • Metody oddziaływań resocjalizacyjnych i psychoterapeutycznych w środowisku otwartymi zamkniętym,
  • Opiniowanie psychologiczno-sądowe w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content