wsh logo

PSYCHOLOGIA SZKOLNA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Zapotrzebowanie na psychologa w szkole, z roku na rok ciągle wzrasta. Przygotowywane zmiany w systemie oświaty coraz mocniej akcentują potrzebę zatrudnienia w każdej szkole psychologa. Psycholog w szkole, bywa najczęściej kojarzony i faktycznie najczęściej, pełni funkcję interwencyjną lub postrzegany jest wyłącznie, jako diagnosta. W obecnym czasie nie są to jedynie zadania, którymi zajmuje się pedagog w szkole. Obecne zmiany, jakich jesteśmy świadkami, przynoszą coraz więcej problemów, z którymi przychodzi mierzyć się młodemu człowiekowi w szkole. Rodzice i nauczyciele, często są bezradni wobec problemów dziecka. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy, przygotowaliśmy ofertę kształcenia na kierunku psychologia – psychologów szkolnych. Specjalność ta, zaspakaja potrzebę zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji by pełnić wspomnianą funkcję w szkole. W trakcie kształcenia na tej specjalności, przedstawiony zostanie kompletny, wielowymiarowy model pracy psychologicznej w szkole. Ważnym uzupełnieniem wiedzy w obszarze diagnostyki szkolnej, rodzinnej i rozwojowej, będzie blok zajęć poświęcony profilaktyce i promocji zdrowia. Celem studiów, jest zapoznanie studentów z podstawowymi wyzwaniami stojącymi przed psychologiem pracującym w szkole oraz omówienie zakresu wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy z innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole lub na terenie gminy.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Psychologia wychowawcza,
 • Psychologia kliniczna,
 • Psychologia rozwojowa,
 • Patologie społeczne,
 • Podstawy interwencji kryzysowej,
 • Psychoprofilaktyka uzależnień,
 • Trening komunikacji interpersonalnej,
 • Trening zastępowania agresji,
 • Warsztat pracy psychologa szkolnego,
 • Psychologia różnic indywidualnych,
 • Psychologia rodziny,
 • Psychologia nauczania.

Perspektywy zawodowe

Psychologia szkolna to specjalność przygotowująca psychologa do pracy w szkole, poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych placówkach oświatowych. Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w Ośrodkach Socjoterapii dla Młodzieży, w świetlicach szkolnych i środowiskowych. Zdobyte wykształcenie pozwoli znaleźć zatrudnienie w instytucjach wspierających nauczycieli, rodziców, wychowawców. Osoby kończące tą specjalność mogą pracować w obszarze diagnostyki szkolnej oraz prowadzić prywatne gabinety psychologiczne. 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content