wsh logo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE I PR

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Zarządzanie marketingowe i public relations jest to specjalność z tradycjami. Program specjalności obejmuje aktualną, nowoczesną, szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego rynku i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, jak również problematykę z zakresu public relations wraz z narzędziami do jej praktycznego stosowania. Specjalność ta przygotowuje do pracy w działach marketingu, sprzedaży, działach public relations przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także w instytucjach publicznych. Absolwenci mogą wykorzystać nabytą wiedzę na temat mechanizmów i modeli komunikacji korporacyjnej, modeli i instrumentów tej komunikacji z podkreśleniem specyfiki public relations, wiedzę na temat wizerunku i tożsamości organizacji oraz ich wpływu na markę i pozycję przedsiębiorstwa na rynku, kierowania i realizacji działań PR zewnętrznego i wewnętrznego organizacji, kreowania i realizacji strategii działań marketingowych w mediach społecznościowych oraz planowania, przeprowadzania i analizy wyników badań marketingowych.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • budowanie i zarządzenie marką osobistą,
 • monitoring i analityka internetowa,
 • public relations i komunikacji korporacyjnej,
 • organizacji i zarządzania sferą public relations w firmie,
 • zarządzania sytuacjami kryzysowymi,
 • komunikacji wewnętrznej,
 • kreowania wizerunku pracodawcy,
 • zarządzania komunikacją w przestrzeni międzykulturowej,
 • procesów rynkowych i funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, z wykorzystaniem zasad marketingowych,
 • analizy zjawisk rynkowych i używania narzędzi marketingowych do działań przedsiębiorstwa na rynku, przy wykorzystaniu odpowiednich technologii informatycznych,
 • pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie marketingu i sprzedaży,
 • analizowania procesów w przedsiębiorstwie w kontekście tworzenia i dostarczania wartości dla klientów,
 • budżetu marketingowego,
 • pracy zespołowej i komunikacji międzykulturowej,
 • wykorzystywania narzędzi do analityki i monitoringu Internetu,
 • tworzenia i zarządzania stronami internetowymi i blogami.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności Zarządzanie marketingowe i PR jest przygotowany do podjęcia pracy w agencjach reklamowych, agencjach PR, agencjach kreatywnych, domach mediowych, a także w mediach (TV, radio, prasa) oraz w mediach społecznościowych. Zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwent będzie dobrze przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach oraz organizacjach pozarządowych, w firmach doradczych i szkoleniowych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych. 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content