wsh logo

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność w obszarze Zarządzanie nieruchomościami dotyczy zagadnień  funkcjonowania rynków finansowych,  instrumentów finansowych, zasad  alokacji kapitału, ryzyka inwestycyjnego,  instytucjonalizacji tegoż rynku. Program specjalnościzawiera szeroką wiedzę w zakresie przygotowania, finansowania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, zwłaszcza przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, także współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Specjalność w tym obszarze wiedzy dotyczą również zagadnień  funkcjonowania rynków finansowych,  instrumentów finansowych, zasad  alokacji kapitału, ryzyka inwestycyjnego,  instytucjonalizacji tegoż rynku.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • zarządzania strategicznego i operacyjnego przedsiębiorstwa, głównie w aspekcie optymalizacji decyzji ekonomiczno- finansowych,
  • zarządzania działalnością  inwestycyjną jako narzędzia realizacji strategii przedsiębiorstwa,
  • zarzadzania projektami inwestycyjnymi przedsiębiorstw i instytucji, także jednostek samorządu terytorialnego,
  • zarządzania  nieruchomościami, zwłaszcza opracowania planu zarzadzania,
  • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  • posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania  podmiotami gospodarczymi,
  • formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa i jej realizacji w praktyce,
  • zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, mieszkaniowymi, gminnymi i innymi.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Zarządzanie nieruchomościami są doskonale przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich w firmach doradztwa inwestycyjnego, wyceniających nieruchomości i pośredniczących w obrocie nieruchomościami. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach: przedsiębiorstwach sfery finansowej i niefinansowej, biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami, firmach deweloperskich, kancelariach majątkowych i kancelariach prawnych, firmach konsultingowych, instytucjach publicznych, w instytucjach naukowych i uczelniach wyższych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content