wsh logo

ZARZĄDZANIE NOWOCZESNĄ ORGANIZACJĄ

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność Zarządzanie nowoczesną organizacją przygotowuje studentów do pracy na stanowisku menedżera, które związane jest z kreowaniem i wdrażaniem w organizacji rozwiązań zarządczych dla optymalnego wykorzystania potencjału pracowniczego i zasobów firmy. Współczesne organizacje są zmuszone do prowadzenia działalności w warunkach różnorodnych turbulencji gospodarczych. Dążenie do uzyskania przewagi konkurencyjnej i chęć sukcesywnego rozwoju powodują, że liczba potencjalnych trudności i problemów może mieć tendencję zwyżkową. Dlatego kreatywność leżąca u podstaw innowacyjności oraz właściwy dobór metod i technik staje się odpowiedzią do skutecznego zarządzania nowoczesną organizacją.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: 

  • zarządzania organizacją we współczesnym świecie,
  • postępowania menedżerów – główne charakterystyki,
  • potencjału rozwojowego przedsiębiorstw, firm i innych podmiotów gospodarczych,
  • kluczowych charakterystyk sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • podstawowych koncepcji zarządzania: filozofii jakości, filozofii organizacji uczącej się,
  • innowacyjnych metod zarządzania zasobami ludzkimi,
  • benchmarkingu, outsourcingu, reengineeringu jako podstawowych koncepcji ukierunkowanych na zmianę organizacji,
  • zarządzania prze cele, strategiczną kartę wyników jako ukierunkowanie na priorytetowe zadania,
  • koncepcji umożliwiających identyfikację priorytetów – teoria interesariuszy, studium przypadku,
  • koncepcji zorientowania na wiedzę – zarządzanie wiedzą.

Perspektywy zawodowe

Zdobywając wiedzę ze specjalności Zarządzanie nowoczesną organizacją studenci będą w sposób profesjonalny przygotowani do wdrażania w firmach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach gospodarczych nowoczesnych metod i technik zarządzania. Kreatywność i umiejętność strategicznego myślenia, szybkość i trafność podejmowania decyzji, analizy sytuacji stanowią kluczowe atrybuty realizacji ich ambicji zawodowych. Praca w firmie poszukującej kreatywnych, utalentowanych pracowników, zatrudnienie w elitarnym gronie ekspertów ma wpływ na zwiększenie aktywności, pasji i zainteresowania osobistym rozwojem, to również szansa dla firmy do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content