wsh logo

ZARZĄDZANIE PORTEM LOTNICZYM

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność Zarządzanie portem lotniczym dotyczy wiedzy i zagadnień z zakresu form organizacyjnych portów lotniczych oraz zasad ich tworzenia, funkcjonowania i rozwoju, a także struktury otoczenia i zależności zachodzących pomiędzy portem lotniczym a otoczeniem. Program specjalnościzawiera szeroką wiedzę, umiejętności i poznanie narzędzi w zakresie zarzadzania portem lotniczym oraz wykształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w procesie zarządzania portem lotniczym. Celem specjalności jest przygotowanie profesjonalnych absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach związanych z rynkiem lotniczym, a także w jednostkach doradczych oraz naukowych zajmujących się zagadnieniami ekonomiki portów lotniczych. Realizacja programu studiów na specjalności Zarządzanie portem lotniczym umożliwia studentom nabycie pogłębionej wiedzy w zakresie form organizacyjnych portów lotniczych oraz zasad ich tworzenia, funkcjonowania i rozwoju, a także struktury otoczenia i zależności zachodzących pomiędzy portem lotniczym a otoczeniem,planowania rozwoju portu lotniczego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • zarządzania portem lotniczym,
  • infrastruktury i logistyki w porcie lotniczym,
  • ekonomiki portu lotniczego, w tym zarządzania finansami,
  • marketingu portu lotniczego,
  • prognozowania rynku lotniczego z zastosowaniem odpowiednich metod i narzędzi,
  • strategii rozwoju portu lotniczego,
  • regulacji rynku usług transportu lotniczego,
  • zrównoważonego rozwoju portu lotniczego.

Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy naróżnych szczeblach struktury organizacyjnej, w tym: w portach lotniczych, w liniach lotniczych, w instytucjach działających na rynku lotniczym, w mediach związanych z transportem i rynkiem lotniczym (prasa branżowa, portale tematyczne, itp.), w firmach związanych z funkcjonowaniem transportu lotniczego (agenci handlingowi, biura podróży, przedsiębiorstwa związane z lotnictwem ogólnym itp.), w firmach doradczych, w jednostkach naukowych zajmujących się badaniem rynku lotniczego.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content