wsh logo

ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Ukończenie specjalności Zarządzanie sytuacją kryzysową pozwoli na zdobycie wiedzy w zakresie właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz budowania jego strategii w obliczu sytuacji kryzysowej. Specjalność umożliwi rozwinięcie praktycznych umiejętności efektywnego wdrażania procedur postępowania w sytuacji kryzysowej, ale też umiejętności myślenia długoterminowego i prognozowania pewnych zjawisk mających istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw. Ukończenie specjalności zapewni także specjalistyczną wiedzę na temat adekwatnego reagowania na sytuację kryzysową, niwelowania związanego z nią ryzyka, łagodzenia jej negatywnych skutków oraz zapobiegania. Dzięki temu specjalność wyposaży w kompetencje szczególnie przydatne menadżerom przedsiębiorstw funkcjonujących w nieustannie zmieniających się warunkach otoczenia.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: 

  • analizy otoczenia przedsiębiorstwa,
  • zarządzania ryzykiem,
  • komunikacji i zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji kryzysowej,
  • procesu decyzyjnego w sytuacji kryzysowej,
  • działań strategicznych firmy wobec sytuacji kryzysowej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności są profesjonalnie przygotowani do realizacji zadań merytorycznych i organizacyjnych związanych z zarządzaniem sytuacją kryzysową w małych i średnich przedsiębiorstwach, a także w korporacjach międzynarodowych. Mogą również znaleźć zatrudnienie w organach opiniodawczo-doradczych działających w ramach systemu zarządzania kryzysowego, centrach zarządzania kryzysowego, w działach planowania strategicznego, centrach analiz gospodarczych i ekonomicznych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content