wsh logo

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem specjalności jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach ochrony zdrowia. W ramach tej specjalności przekazywana jest wiedza z zakresu kierowania podmiotami służby zdrowia i najważniejszych aspektów ich funkcjonowania, w tym finansowych. Studenci zapoznani także zostaną z regulacjami prawnymi dotyczącymi systemu opieki zdrowotnej, z marketingiem usług medycznych oraz zasadami postępowania w zakresie dokumentacji medycznej. W trakcie studiów studenci nabywają umiejętności menedżerskie potrzebne do skutecznego zarządzania placówkami ochrony zdrowia i przeprowadzania w nich zmian.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • nowoczesnych metod zarządzania placówkami medycznymi,
  • zarządzania w nowych, postcovidowych warunkach,
  • zarządzania podmiotem leczniczym,
  • zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce i porównanie ich do systemów opieki zdrowotnej funkcjonujących w wybranych krajach,  
  • ekonomii i finansów podmiotów leczniczych, w tym między innymi: wdrażania nowego standardu rachunku kosztów, wyceny procedur medycznych, podstaw klasyfikacji, kodowania i taryfikacji świadczeń medycznych, praktycznych zasad opracowywania programów restrukturyzacyjnych,
  • prawa w ochronie zdrowia, w tym między innymi: przegląd ustawodawstwa obowiązującego w obszarze ochrony zdrowia, zasad utworzenia i rejestracji  („krok po kroku”) podmiotu leczniczego, prawa farmaceutycznego, praw pacjenta, prawnych aspektów wykonywania zawodów medycznych, zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, prawa zamówień publicznych w odniesieniu do podmiotów leczniczych, prawnych aspektów kontraktowania i rozliczania umów na realizację świadczeń leczniczych,
  • marketingu i public relations, w tym między innymi: marketingu usług i produktów zdrowotnych z elementami PR, praktycznych zasad e-marketingu, komunikacji z pacjentem i otoczeniem, komunikacji wewnętrznej,
  • systemów informatycznych stosowanych w ochronie zdrowia, w tym oprócz przeglądu systemów informatycznych funkcjonujących i stosowanych w podmiotach leczniczych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Zarządzanie w ochronie zdrowia są doskonale przygotowani do pracy na stanowiskach  menedżer placówki medycznej czy pracowników medycznych i niemedycznych.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content