wsh logo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I POLITYKA KADROWA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi i polityka kadrowa przygotowuje studentów do pracy na stanowisku, które związane jest z tworzeniem i wdrażaniem w firmie optymalnej polityki personalnej. Zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi, którzy swoim osobistym i zbiorowym wysiłkiem, przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym wzmacniają jej przewagę nad konkurencją. Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę na temat nowoczesnych metod doboru pracowników, szkoleń, także zarządzania motywacją. Zajęcia zostaną także wzbogacone w zagadnienia związane ze społecznymi i psychologicznymi regułami funkcjonowania ludzi w organizacjach.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: 

 • kierowania zespołem ludzi,
 • innowacyjnych metod zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania personelem na europejskim rynku pracy,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • oceny pracowników w środowisku firmy,
 • zarządzania kompetencjami pracowników,
 • zarządzania systemami wynagrodzeń,
 • polskiego i unijnego prawa pracy,
 • mediacji i negocjacji,
 • zarządzania zmianą,
 • autoprezentacji i autokreacji,
 • budowania pozycji działu personalnego,
 • efektywności zarządzania zasobami ludzkimi.

Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy jako menedżer i praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista działu personalnego, specjalista od rekrutacji i selekcji pracowników, lider zespołów projektowych, a także na stanowisku związanym z zarządzaniem szkoleniami, projektami, oraz systemem wynagrodzeń. 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content