wsh logo

Studia podyplomowe

Kształcenie permanentne, czyli ciągłe doskonalenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych, to obecnie konieczność. Uczymy się przez całe życie, bowiem wiedza otrzymana w systemie szkolnym nie wystarcza na długo – świat wokół nas zmienia się dynamicznie.

Studia podyplomowe to sposób na pogłębienie i aktualizację posiadanej wiedzy oraz zdobycie nowych kwalifikacji. To doskonała okazja do zdobycia umiejętności uznawanych przez pracodawców oraz ukierunkowania się na dalszy rozwój. Studia podyplomowe pozwalają na realizację własnych ambicji, a przy okazji zwiększają szanse na awans, wzrost wynagrodzenia czy zmianę pracy.

Kierunki studiów

KIERUNKI STUDIÓW

Czesne

CZESNE 

Czesne

REKRUTACJA

Czesne

FAQ

CO NAS WYRÓŻNIA

25 lat doświadczenia

Uczelnia funkcjonuje od 1998 roku. Od początku istnienia Uczelni przykładamy dużą wagę do dbałości o jakość kształcenia – wszystkie prowadzone przez nas kierunki studiów uzyskały, wyłącznie pozytywne oceny ze strony Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studia w Akademii

Dnia 30 listopada 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podniósł rangę naszej Uczelni i nadał jej status akademii. Nazwy „akademia” mogą używać tylko uczelnie, które spełniły wysokie wymagania określone w Ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce.

Liczba absolwentów

Dotychczas mury uczelni opuściło ponad 3,5 tysiąca słuchaczy studiów podyplomowych oraz 12 tysięcy absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, jednolitych magisterskich.

Forma zajęć – tryb online

Zajęcia online prowadzone są na żywo. Korzystamy z aplikacji Microsoft Teams. Podczas zajęć słuchacze łączą się z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Słuchacze mogą  zadawać prowadzącemu pytania i brać udział w dyskusji. Zajęcia w formule zdalnej w AHNS nie polegają na oglądaniu wcześniej nagranych filmów. Ich podstawową zaletą jest interaktywność.

Forma zajęć – tryb hybrydowy

Nauka w systemie hybrydowym przewiduje podział zajazdów na te, które realizowane są na uczelni oraz prowadzone w całości przez Internet, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. System hybrydowy pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy na dojazdach. Tryb hybrydowy sumuje korzyści wynikające z nauczania tradycyjnego oraz na odległość.

Studia kwalifikacyjne – uprawnienia zawodowe

Oferujemy kierunki studiów kwalifikacyjnych, których ukończenie wiąże się z uzyskaniem uprawnień do wykonywania określonego zawodu, zgodnie z przepisami prawa (np. logopeda, nauczyciel, pedagog specjalny, psycholog transportu). Integralna częścią programu studiów kwalifikacyjnych są praktyki zawodowe, które stanowią nieocenioną pomoc w rozpoczęciu ścieżki kariery i zdobyciu doświadczenia.

Certyfikaty

Studia prowadzone we współpracy z instytucjami i organizacjami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiają słuchaczom zdobycie dodatkowych certyfikatów, potwierdzających kwalifikacja zawodowe, takich jak np.  certyfikat inspektora ochrony danych, certyfikat koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej czy certyfikat księgowego C.I.K.

Programy zniżkowe

Studenci studiów magisterskich w AHNS korzystają z 50% obniżki czesnego na studiach podyplomowych! Bonifikaty otrzymują również osoby studiujące jednocześnie na dwóch kierunkach studiów podyplomowych, nauczyciele ze szkół patronackich, osoby studiujące całą rodziną i absolwenci uczelni.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Uczelnia została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki czemu każda osoba posiadająca status bezrobotnego może wnioskować o pokrycie kosztów studiów przez urząd pracy. Osoby czynne zawodowo mogą skorzystać ze studiów dofinansowane z KFS/EFS za pośrednictwem Urzędu Pracy.

Materiały dydaktyczne z zajęć

Słuchacz podczas i po zajęciach będzie miał dostęp do materiałów dydaktycznych (prezentacji, polecanej literatury itp.) na swoim koncie na Platformie Microsoft Teams.

PARTNERZY

Kierunki studiów
Kierunki studiów
Kierunki studiów
Kierunki studiów
Kierunki studiów
Kierunki studiów
Kierunki studiów
Kierunki studiów
Kierunki studiów
Kierunki studiów

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ

Dyrektor Departamentu Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

dyżury od wtorku – do soboty
w godz. 8.00-16.00
tel. 691 485 335
e-mail: ewitkowska@ahns.pl
THEMES
Microsoft Teams: ewitkowska@wsh.pl
ZAPRASZAMY!

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

dyżury od wtorku – do soboty
w godz. 8.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
THEMES
Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@wsh.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content