wsh logo

Najczęściej zadawane pytania

Kluczem do sukcesu jest nieustanny rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji. Doskonałym sposobem na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności są studia podyplomowe w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, które pozwalają na zaspokojenie własnych ambicji, a przy okazji są szansą na awanse i podwyżki.

STUDIA PODYPLOMOWE – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak mogę zapisać się na studia podyplomowe?

Kandydaci na studia podyplomowe mogą zapisać się:

  • online przez formularz rejestracyjny,
  • osobiście, odwiedzając punkt rekrutacyjny.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

 

W jakie dni odbywają się zajęcia na studiach podyplomowych?

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym, w godzinach od 8:00 do 16:35, średnio co 2 tygodnie (2 razy w miesiącu). System obowiązuje zarówno na studiach realizowanych na uczelni, jak i na studiach online.

 

Czy na zakończenie studiów pisze się pracę dyplomową?

Nie. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
W przypadku kierunków realizowanych we współpracy z inną instytucją i umożliwiających zdobycie określonego certyfikatu zawodowego/kwalifikacyjnego, egzamin końcowy może być wymagany.

 

Jaka jest wysokość czesnego i czy można opłacać je w systemie ratalnym?

Wysokość opłat za poszczególne kierunki studiów podyplomowych dostępna jest TUTAJ.

Opłaty za czesne można dokonywać jednorazowo za semestr lub w miesięcznych ratach.

 

Czy istnieje możliwość otrzymania faktury?

Faktury wystawiane są na prośbę słuchaczy. Aby otrzymać fakturę należy skontaktować się z Kwesturą wysyłając wiadomość na adres: kwestura@ahns.pl

 

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Kandydaci na studia podyplomowe nie ponoszą opłaty rekrutacyjnej.

 

Czy można studiować dwa kierunki jednocześnie i czy przysługuje wówczas jakaś zniżka?

Tak, można studiować dwa kierunki studiów podyplomowych jednocześnie. Słuchaczowi przysługuje 20% zniżki na drugi kierunek studiów.

 

Jestem studentem AHNS w Radomiu na studiach magisterskich. Czy mogę jednocześnie podjąć studia podyplomowe?

Oczywiście! Studenci AHNS w Radomiu, którzy w trakcie studiów magisterskich podejmują naukę jednocześnie na studiach podyplomowych korzystają z 50% zniżki na studia podyplomowe.

 

Czy istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych?

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych z urzędu pracy dla osób zainteresowanych podniesieniem lub uzupełnieniem swoich kwalifikacji zawodowych. Powiatowy urząd pracy może pokryć nawet 100% kosztów studiów. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania studiów można znaleźć na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. Wskazówki Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu są dostępne TUTAJ.

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie studiów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu „Aktywny samorząd”. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://www.pfron.org.pl/. Wskazówki dotyczące składania wniosków o dofinansowanie można znaleźć również na stronie PCPR w Radomiu.

Czy mogę ubiegać się o stypendium na studiach podyplomowych?

Na studiach podyplomowych nie ma stypendiów.

 

Czy obecność na zajęciach jest obowiązkowa?

O dopuszczalnej liczbie nieobecności na zajęciach decyduje prowadzący dany przedmiot. Na pierwszych zajęciach wykładowca określa, jakie są warunki zaliczenia przedmiotu, również te dotyczące frekwencji.

 

Czy otrzymam legitymację?

Na studiach podyplomowych nie wydaje się legitymacji.

 

Czy w czasie studiów są obowiązkowe praktyki zawodowe?

Praktyki zawodowe są obowiązkowe wyłącznie na kierunkach studiów podyplomowych, które mają charakter kwalifikacyjny. Obecnie są to:

  • Edukacja, rehabilitacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Logopedia z emisją głosu
  • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/nauczyciela psychologia

 

Czy można zostać zwolnionym z praktyk na studiach podyplomowych, jeśli zrealizowało się praktyki na studiach licencjackich/magisterskich?

Nie. Praktyki na studiach podyplomowych są realizowane niezależnie od praktyk na studiach licencjackich/magisterskich.

 

Jaki dokument uzyskam po ukończeniu studiów podyplomowych?

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru zatwierdzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zainwestuj w siebie i znajdź idealny kierunek!

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

dyżury od wtorku – do soboty
w godz. 8.00-16.00
tel. 691 485 335
e-mail: ewitkowska@ahns.pl
THEMES
Microsoft Teams: ewitkowska@ahns.pl
ZAPRASZAMY!

Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplopmowych

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

dyżury od wtorku – do soboty
w godz. 8.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
THEMES
Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content