wsh logo

GRAFIKA KOMPUTEROWA I TECHNIKI MULTIMEDIALNE

O STUDIACH

Grafika komputerowa i multimedialna są działami informatyki niezbędnymi w dzisiejszym świecie do tworzenia materiałów, które są przeznaczone do drukowania lub prezentacji wizualnych. Celem studiów jest zapoznanie studenta z modelowaniem grafiki 2D i 3D, obsługą programów graficznych, zastosowaniami grafiki a także z rodzajami mediów i obszarami ich wykorzystania. Zdobyta wiedza oraz uzyskane przez studenta umiejętności, pozwalają na integrowanie tekstu, dźwięku, grafiki, animacji oraz sekwencji wideo przy tworzeniu prezentacji multimedialnych. Dodatkowo program studiów obejmuje programowanie grafiki 2D i 3D oraz animacji w środowiskach graficznych, a także wykorzystanie grafiki w komputerowym wspomaganiu projektowania

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę na temat tworzenia materiałów przeznaczonych do druku oraz prezentacji wizualnych
 • dowie się jak wykorzystywać zdjęcia, ilustracje zdigitalizowane za pomocą skanera, aparatu cyfrowego czy kamery do tworzenia wizualizacji
 • pozna modelowanie grafiki 3D
 • zdobędzie umiejętności obsługi programów graficznych
 • pozna techniki animacji, montażu cyfrowego
 • zdobędzie umiejętności tworzenia stron internetowych
 • będzie przygotowany do twórczego rozwijania zastosowań grafiki komputerowej na potrzeby internetu i multimediów
 • nabędziesz wiedzę i umiejętności integrowania tekstu, dźwięku, grafiki, animacji oraz sekwencji wideo

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby zajmujące się projektowaniem witryn internetowych
 • osoby pracujące w reklamie i marketingu
 • osoby zajmujące się projektowaniem grafiki na potrzeby mediów społecznościowych
 • osoby zainteresowane generowaniem grafiki dla aplikacji, filmu oraz gier komputerowych
 • nauczyciele przedmiotów informatycznych

Program studiów przewiduje wprowadzenie do grafiki komputerowej i kierowany jest do osób nieposiadających wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie.

PROGRAM STUDIÓW

 • Grafika wektorowa
 • Systemy CAD
 • Grafika rastrowa
 • Projektowanie graficzne
 • Podstawy użytkowania systemów komputerowych
 • Projektowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych
 • Projektowanie wizualne interfejsu graficznego aplikacji na platformy mobilne w oparciu o podstawy projektowania UX/HCD
 • Modelowanie grafiki trójwymiarowej z elementami druku 3D
 • Graficzna wizualizacja tekstu
 • Projektowanie stron www
 • Przygotowanie do druku (DTP)
 • Podstawy animacji
 • Fotografia cyfrowa – techniki obróbki
 • Projekt końcowy

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

GRAFIKA KOMPUTEROWA I TECHNIKI MULTIMEDIALNE
Program studiów 200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1800 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
 • sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content