wsh logo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI

O STUDIACH

Program studiów przygotowuje do podjęcia pracy w instytucjach administracji publicznej. Słuchacze nabędą wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania administracją publiczną, wdrażania systemów zarządzania, sprawowania funkcji kierowniczych w obrębie administracji publicznej, posługiwania się wszelkimi dostępnymi narzędziami komunikacji oraz technik autoprezentacji. Studia adresowane są nie tylko do pracowników administracji, lecz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Przewaga zajęć praktycznych pozwoli na przećwiczenie stosowania kreatywnych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania w administracji.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • nabędzie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania w administracji publicznej
 • będzie potrafił sprawnie realizować zadania z zakresu różnych dziedzin życia społecznego
 • będzie stosował kreatywne rozwiązania problemów pojawiających się w zarządzaniu jednostkami administracji
 • zapozna się z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego
 • weźmie udział w zajęciach z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • pozna techniki zarządzania zasobami ludzkimi
 • pozna sposoby rozwijania organizacji
 • przetrenuje swoje umiejętności menedżerskie
 • będzie przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach administracji publicznej

ADRESACI STUDIÓW

 • przedstawiciele kadry kierowniczej oraz pracownicy administracji publicznej
 • radni i liderzy lokalnych społeczności
 • osoby planujące podjęcie pracy w administracji publicznej

PROGRAM STUDIÓW

 • Podstawy teorii organizacji i zarządzania
 • Komunikacja w organizacji
 • Warsztaty menedżerskie
 • Rozwój organizacji
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo pracy
 • Postępowanie administracyjne
 • Podstawy ustrojowe administracji publicznej
 • Kontrola i nadzór administracji publicznej
 • Podstawy prawa administarcyjnego
 • Prawo administracyjne Unii Europejskiej
 • Dostęp do informacji publicznych a ochrona informacji niejawnych
 • System informacyjno-decyzyjny organizacji
 • Zarządzanie projektami unijnymi w działalności administracji publicznej
 • Kierowanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie finansami publicznymi

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI
Program studiów 180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1600zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content