wsh logo

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, KADRY I PŁACE

O STUDIACH

Studia umożliwiają równoczesne zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy, jak i ubezpieczeń społecznych. W ramach zajęć słuchacze rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych i prawnych, szkolą się w obsłudze kadr i płac oraz zdobywają wiedzę na temat kształtowania indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę na samodzielnym stanowisku, związanym z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi w sektorze prywatnym oraz w publicznych służbach zatrudnienia.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę, która usprawni działalność organizacyjną firmy oraz przyczyni się do podniesienia efektywności pracy pracownika
 • nabędzie wiedzę na temat kształtowania indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w miejscu pracy
 • dowie się, jak zapobiegać konfliktom w pracy i rozwiązywać sytuacje kryzysowe
 • będzie przygotowany do obsługi działu kadrowo-płacowego w firmie
 • będzie mógł podjąć pracę na samodzielnym stanowisku, związanym z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi w sektorze prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia, np. urzędach administracji państwowej i samorządowej

WSPÓŁPRACA

zus logo

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby przygotowujące się do pracy w obszarze kadr i płac
 • osoby na co dzień stosujące prawo pracy lub zajmujące się ubezpieczeniami społecznymi
 • osoby pracujące w agencjach HR
 • osoby, które chcą samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo- płacowe we własnej działalności gospodarczej

PROGRAM STUDIÓW

 • Wprowadzenie do prawa pracy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią
 • Nawiązanie, ustanie i zmiana stosunku pracy
 • Zbiorowe prawo pracy
 • System ubezpieczeń społecznych
 • Organy nadzoru państwowego i społecznego nad przestrzeganiem przepisów o ochronie pracy
 • Dokumentacja pracownicza
 • Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
 • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą
 • Systemy czasu pracy i urlopy pracownicze
 • Legalizacja pracy i zatrudnianie cudzoziemców
 • Dochodzenie roszczeń – pracodawca i pracownik przed sądem pracy
 • Wybrane zagadnienia z psychologii pracy
 • Obsługa programów kadrowo-płacowych: program Comarch ERP OPTIMA
 • Obsługa programów kadrowo-płacowych: program PŁATNIK
 • SZKOLENIE: Lista płac 2023 – rozliczanie wynagrodzeń w praktyce

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, KADRY I PŁACE
Program studiów 180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1600 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
 • sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content