wsh logo

PSYCHOLOGIA BIZNESU

O STUDIACH

Program studiów skierowany jest głównie do przedstawicieli biznesu, zajmujących się, m. in. zarządzaniem personelem, zarządzaniem marketingowym, reklamą, mediami społecznościowymi, właścicieli firm. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i nabycie przez nich umiejętności psychologicznych przydatnych w marketingu, public relations, rekrutacji kadry czy wspieraniu zespołu w czasie zmian i restrukturyzacji. Słuchacze zdobywają umiejętność współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami, poznają sposoby zwiększania potencjału i motywacji pracowników, uczą się kreatywnego rozwiązywania problemów. Program studiów dostarcza szerokiej wiedzy na temat wpływu psychospołecznych warunków pracy na funkcjonowanie ludzi i przedsiębiorstw, metod radzenia sobie ze stresem, prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne w każdej sferze życia, zarówno osobistego, jak i zawodowego
 • pogłębi umiejętności budowania zespołu
 • udoskonali umiejętność zarządzania stresem oraz konfliktem w organizacji
 • ulepszy umiejętność wystąpień publicznych
 • zdobędzie wiedzę o technikach i metodach rekrutacji i selekcji pracowników
 • zdobędzie praktyczną wiedzę o wpływie rozwoju osobistego na rozwój zawodowy, jak również o projektowaniu szkoleń
 • nabędzie umiejętności negocjacyjnych w rozmowach biznesowych oraz sytuacjach konfliktowych
 • uzyska szeroką wiedzę z zakresu psychologii, a w szczególności w obszarze wpływania na zachowanie ludzi
 • będzie przygotowany do budowania zarówno strategi firmy, jak i wizerunku personalnego
 • będzie mógł podjąć zatrudnienie w działach marketingu, rekrutacji, szkoleń
 • będzie przygotowany do reprezentowania swojej organizacji w różnych sytuacjach biznesowych, jak również efektywniejszego prezentowania produktów

ADRESACI STUDIÓW

 • menedżerowie
 • przedstawiciele biznesu, pracujący w różnego rodzaju obszarach, m. in. zarządzaniu personelem, zarządzaniu marketingowym, reklamie, badaniach marketingowych, mediach społecznościowych
 • pracownicy działów obsługi klienta
 • właściciele firm, podejmujący decyzje w różnych obszarach zarządzania

PROGRAM STUDIÓW

 • Psychologia społeczna i psychologia osobowości
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Psychologia relacji
 • Psychologia stresu i zarządzanie stresem
 • Psychologiczne aspekty zarzadzania ludźmi
 • Psychologia przywództwa
 • Psychologia rozwiązywania konfliktów
 • Zarządzanie zmianą
 • Psychologia wybierania wpływu. Techniki wywierania wpływu
 • Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich
 • Mechanizmy psychologiczne w negocjacjach
 • Teorie manipulacji i perswazji
 • Psychologia pracy
 • Zachowania organizacyjne
 • Zastosowanie coachingu w organizacji – coachingowy styl zarządzania

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

PSYCHOLOGIA BIZNESU
Program studiów 180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1600 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content