wsh logo

PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY

O STUDIACH

Program studiów koncentruje się wokół wieloaspektowego rozumienia specyficznych problemów okresu dzieciństwa i dorastania. W ramach zajęć omówiony zostanie psychologiczny kontekst przyczyn i symptomów trudności, opóźnień oraz zaburzeń rozwojowych okresu adolescencji. Studia dedykowane są dla osób, które interesują się psychologią dzieci i młodzieży oraz czują potrzebę pomagania młodym ludziom i są wrażliwi na ich problemy.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zapozna się z praktyczną wiedzą na temat psychologii dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego
 • nabędzie umiejętności efektywnego rozwiązywania problemów pojawiających się w okresie adolescencji
 • dowie się, w jaki sposób wpływać na optymalizację rozwoju swoich podopiecznych

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, np. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni, opiekunowie w ośrodkach wychowawczych/zakładach poprawczych/schroniskach dla dzieci i młodzieży, pracownicy ośrodków adopcyjnych, pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej, pracownicy opieki społecznej
 • rodzice, którzy chcieliby uzyskać specjalistyczną i praktyczną wiedzę z zakresu profilaktyki trudności wychowawczych

PROGRAM STUDIÓW

 • Patologie wśród dzieci i młodzieży
 • Diagnostyka i profilaktyka uzależnień: alkohol, narkotyki, dopalacze
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Psychologia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Trening efektywnego nauczania
 • Psychodietetyka
 • Trening zastępowania agresji (TZA)
 • Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży: zachowania depresyjne, ADHD, zachowania autoagresywne
 • Psychologia pozytywna i kreatywnego myślenia
 • Seksuologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Cyfrowe dzieci – etiologia, interwencja, kluczowe problemy wychowania
 • Trening komunikacji interpersonalnej
 • Psychologia stresu, kryzysu i traumy
 • Warsztat: Jak wychować szczęśliwe dziecko?

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY
Program studiów 180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1800 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
 • sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl
THEMES

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
THEMES

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content