wsh logo

PSYCHOLOGIA TRANSPORTU

O STUDIACH

Psycholog transportu jest osobą mającą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku „Psychologia transportu” jest uprawniony do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców, a także innych grup zawodowych. W ramach zajęć słuchacze uczestniczą w warsztatach z metodyki badania kierowców, obejmującą m.in.

 • test koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • test koordynacji wzrokowo-ruchowej w układzie krzyżowym
 • test antycypacji wzrokowo ruchowej
 • test szybkości i adekwatność reakcji
 • test uwagi i spostrzegawczości
 • test sprawności intelektualnej
 • kwestionariusz dojrzałości społecznej i emocjonalnej

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest ukazanie coraz większego zapotrzebowania na rozwój bezpieczeństwa w ruchu drogowym i znaczenia zawodu psychologa transportu. Dzięki zdobytej wiedzy z metodyki badań kierowców, kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego i metod prewencji absolwent będzie przygotowany do identyfikowania problemów wpływających na jakość prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym, a co za tym idzie uzyska kompetencje w zakresie orzekania o dopuszczeniu kierowcy do ruchu drogowego.

ADRESACI STUDIÓW

 • absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku psychologia (warunek konieczny), którzy chcą uzyskać uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i prowadzenia działalności psychoedukacyjnej

PROGRAM STUDIÓW

 • Wstęp do psychologii transportu
 • Sprawność psychiczna i psychofizyczna w rozwoju człowieka
 • Człowiek w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych
 • Psychologia stresu i stres pourazowy
 • Policyjno-prawne aspekty w ruchu drogowym
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Ryzyko w ruchu drogowym
 • Etyka w zawodzie psychologa transportu
 • Autoprezentacja i budowanie własnej marki personalnej
 • Zasady pierwszej pomocy i postępowania w sytuacji wypadku
 • Praktyka w pracowni psychologicznej:
  – metody diagnostyczne
  – aparatura wykorzystywana w badaniach kierowców
  – działalność orzecznicza

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

PSYCHOLOGIA TRANSPORTU
Program studiów 200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1800 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
 • sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content