wsh logo

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do prowadzenia księgowości, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania deklaracji podatkowych oraz przeprowadzania audytów finansowych i podatkowych. Słuchacze kierunku rozwijają umiejętności analizy sytuacji finansowej organizacji oraz oceny ryzyka podatkowego, co pozwala na identyfikację zagrożeń i opracowanie strategii minimalizacji ryzyka podatkowego. Istotnym elementem studiów jest również kształtowanie umiejętności efektywnego zarządzania finansami organizacji, włączając w to planowanie budżetu, kontrolę kosztów i zarządzanie płynnością finansową.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów i podatków, aby rozpocząć karierę zawodową w obszarze rachunkowości i finansów. Uczestnikami studiów mogą być również pracownicy firm, biur rachunkowych, działów finansowych oraz biur doradztwa podatkowego, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwijać się zawodowo i zaktualizować wiedzę w obszarze rachunkowości i podatków.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów to specjalista posiadający wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, umożliwiającą mu prowadzenie księgowości oraz analizę sytuacji finansowej organizacji. Znajomość obowiązującego prawa podatkowego pozwala mu na prawidłowe prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz opracowywanie strategii podatkowych zgodnych z przepisami. Posiada umiejętność obsługi programów księgowych, wspierających procesy rachunkowe i podatkowe. Absolwent studiów może znaleźć zatrudnienie w biurach doradztwa podatkowego, biurach rachunkowych, pionach finansowo – księgowych przedsiębiorstw, urzędach skarbowych, bankach, spółkach konsultingowych zajmujących się doradztwem podatkowym. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (biuro rachunkowe).

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów                        2 semestry
Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

Podstawy systemu podatkowego

Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR/MSSF)

Podstawy prawne działalności gospodarczej

Rachunkowość finansowa

Podatki pośrednie

Podatki bezpośrednie

Podstawy rachunkowości

Podatki i opłaty lokalne

Obsługa programu SYMFONIA –  Finanse i księgowość

Obsługa programu Rachmistrz GT  – księga przychodów i rozchodów, ryczałt

Obsługa programu Rewizor GT – pełna księgowość

Podstawowe sprawozdania finansowe

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów

Podatek VAT – wybrane zagadnienia

Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych

Jesteśmy szkołą partnerską Centrum Informacji Księgowej! Słuchacze kierunku mają możliwość uzyskania Certyfikatu Księgowego C. I. K.

Baner szkoly pion

CENTRUM INFORMACJI KSIĘGOWEJ

W dniu 30 maja 2014 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Wymieniona ustawa dereguluje zawód księgowego, co jednocześnie skutkuje zaprzestaniem wydawania Certyfikatu Księgowego przez Ministerstwo Finansów. Wprowadzona deregulacja oraz brak certyfikacji zawodu wzbudzała obawy rynku, co do jakości świadczonych usług. Centrum Informacji Księgowej wyszło tym obawom naprzeciw, tworząc egzamin dla osób chcących wykonywać zawód księgowego. Pozytywny wynik egzaminu kończy się wydaniem CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO C.I.K.

Więcej o egzaminie C.I.K.

 

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich, inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  czesne za semestr: 1600 zł
  wpisowe: 200zł
  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content