wsh logo

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

O STUDIACH

Kierunek Rachunkowość i podatki to ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać się w najbardziej szczegółowych kwestiach rachunkowości i strategii podatkowych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków rachunkowości, w tym przez właścicieli biur rachunkowych. Wiedza i zdobyte umiejętności będą przydatne również przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Realizowany program zapewnia uczestnikom studiów umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi procesy prowadzenia rachunkowości dla potrzeb sprawozdawczych oraz decyzyjnych.

Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o pracę w biurach doradztwa podatkowego, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych i pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • będzie przygotowany do prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
 • będzie potrafił sprawnie poruszać się w najbardziej szczegółowych kwestiach rachunkowości i strategii podatkowych
 • pozna najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu ewidencji finansowej i podatkowej
 • nabędzie umiejętności sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych
 • podniesie kwalifikacje finansowo-księgowe
 • dowie się jak opracować dokumentację podatkową i doradzać w zakresie procedur podatkowych
 • zdobędzie wiedzę z zakresu prowadzenia i organizacji rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego

PARTNER KIERUNKU

Jesteśmy szkołą partnerską Centrum Informacji Księgowej! Słuchacze kierunku mają możliwość uzyskania Certyfikatu Księgowego C. I. K.

Baner szkoly pion

CENTRUM INFORMACJI KSIĘGOWEJ

W dniu 30 maja 2014 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Wymieniona ustawa dereguluje zawód księgowego, co jednocześnie skutkuje zaprzestaniem wydawania Certyfikatu Księgowego przez Ministerstwo Finansów. Wprowadzona deregulacja oraz brak certyfikacji zawodu wzbudzała obawy rynku, co do jakości świadczonych usług. Centrum Informacji Księgowej wyszło tym obawom naprzeciw, tworząc egzamin dla osób chcących wykonywać zawód księgowego. Pozytywny wynik egzaminu kończy się wydaniem CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO C.I.K.

Więcej o egzaminie C.I.K.

ADRESACI STUDIÓW

 • przyszli księgowi, którzy chcą nabyć lub udoskonalić wiedzę związaną z prowadzeniem ksiąg rachunkowych
 • osoby zainteresowane problematyką księgowości, sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami
 • pracownicy biur rachunkowych
 • doradcy podatkowi
 • pracownicy organów podatkowych i skarbowych
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą

PROGRAM STUDIÓW

 • Podstawy systemu podatkowego
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR/MSSF)
 • Podstawy prawne działalności gospodarczej
 • Rachunkowość finansowa
 • Podatki pośrednie
 • Podatki bezpośrednie
 • Podstawy rachunkowości
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Podstawowe sprawozdania finansowe
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 • Podatek VAT – wybrane zagadnienia
 • Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych
 • Obsługa programu SYMFONIA – Finanse i księgowość
 • Obsługa programu Rachmistrz GT – księga przychodów i rozchodów, ryczałt
 • Obsługa programu Rewizor GT – pełna księgowość

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
Program studiów 200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1600 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
 • sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content