wsh logo

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

O STUDIACH

Kierunek Rachunkowość i podatki to ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać się w najbardziej szczegółowych kwestiach rachunkowości i strategii podatkowych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków rachunkowości, w tym przez właścicieli biur rachunkowych. Wiedza i zdobyte umiejętności będą przydatne również przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Realizowany program zapewnia uczestnikom studiów umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi procesy prowadzenia rachunkowości dla potrzeb sprawozdawczych oraz decyzyjnych.

Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o pracę w biurach doradztwa podatkowego, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych i pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • będzie przygotowany do prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
 • będzie potrafił sprawnie poruszać się w najbardziej szczegółowych kwestiach rachunkowości i strategii podatkowych
 • pozna najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu ewidencji finansowej i podatkowej
 • nabędzie umiejętności sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych
 • podniesie kwalifikacje finansowo-księgowe
 • dowie się jak opracować dokumentację podatkową i doradzać w zakresie procedur podatkowych
 • zdobędzie wiedzę z zakresu prowadzenia i organizacji rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego

PARTNER KIERUNKU

CENTRUM INFORMACJI KSIĘGOWEJ

Możliwość uzyskania Certyfikatu Księgowego C. I. K.

Baner szkoly pion

ADRESACI STUDIÓW

 • przyszli księgowi, którzy chcą nabyć lub udoskonalić wiedzę związaną z prowadzeniem ksiąg rachunkowych
 • osoby zainteresowane problematyką księgowości, sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami
 • pracownicy biur rachunkowych
 • doradcy podatkowi
 • pracownicy organów podatkowych i skarbowych
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą

PROGRAM STUDIÓW

 • Podstawy systemu podatkowego
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Podstawy prawne działalności gospodarczej
 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Prawo celne i dewizowe
 • Optymalizacja podatkowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • Podatki bezpośrednie
 • Podatki pośrednie
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie pełnej księgowości (księgi podatkowe)
 • Warsztaty obsługi programów: Rachmistrz, Rewizor, Symfonia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
Program studiów200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów2 semestry
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1600 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
FakturaOsoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content