wsh logo

ROLNICTWO – DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH

O STUDIACH

Absolwenci studiów podyplomowych, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo, uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 poz. 461).

Ukończenie studiów podyplomowych stanowi jeden z warunków pozwalających na zakupu gruntów rolnych w myśl ww. ustawy. Absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze, o których mowa w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

Studia podyplomowe na kierunku rolnictwo dostępne są również w formie online – oznacza to, że słuchacze mogą w całości zrealizować program nauczania z dowolnego miejsca, które posiada dostęp do Internetu.

CELE STUDIÓW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów, pozwalające na zakup ziemi, przepisanie gospodarstwa oraz ubieganie się o środki z Funduszy Europejskich i inne. Dzięki zdobytym uprawnieniom absolwenci kierunku mogą również korzystać z ulg podatkowych.

ADRESACI STUDIÓW

 • absolwenci studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) na kierunkach innych niż rolnictwo, którzy chcą założyć własną działalność rolniczą
 • osoby bezpośrednio pracujące w rolnictwie, zamierzające nabyć ziemię lub przejąć gospodarstwo po rodzicach
 • osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne i chcą ubiegać się o środki finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
 • osoby, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa

PROGRAM STUDIÓW

 • Podstawy prawa i prawa rolnego
 • Rachunkowość gospodarstw rolnych
 • Podstawy gleboznawstwa rolniczego
 • Podstawy nawożenia i ochrony roślin
 • Organizacja i technologia produkcji roślinnej
 • Organizacja i ekonomika produkcji rolniczej
 • Marketing artykułów rolnych
 • Agrobiznes
 • Agroturystyka z ekologią
 • Rozwój obszarów wiejskich
 • Pozyskiwanie funduszy europejskich

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

ROLNICTWO – DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH
Program studiów 180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1600 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
 • sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content