wsh logo

ROLNICTWO – DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do prowadzenia gospodarstwa rolnego, świadczenia usług turystycznych, agroturystycznych i innych związanych z rolnictwem. Zdobyta podczas studiów wiedza wykorzystana może być w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, jak również przydatna będzie w wszelkiego rodzaju organach administracji i instytucjach związanych z ochroną środowiska.

ADRESACI STUDIÓW

Studia  adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) na kierunkach innych niż rolnictwo, którzy chcą założyć własną działalność rolniczą. Kierunek jest dedykowany do osób bezpośrednio pracujących w rolnictwie, zamierzających nabyć ziemię lub przejąć gospodarstwo po rodzicach, jak również dla osób, które prowadzą gospodarstwo rolne i chcą ubiegać się o środki finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów podyplomowych wykazuje się wiedzą z zakresu organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, agrobiznesu, marketingu artykułów rolnych oraz rachunkowości gospodarstw rolnych. Posiada umiejętności umożliwiające efektywne i zrównoważone prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z aktualnymi trendami i wymogami rynku. Jest przygotowany do aplikowania o środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 423). Ukończenie studiów podyplomowych stanowi jeden z warunków pozwalających na zakupu gruntów rolnych w myśl ww. ustawy. Absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze, o których mowa w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów                        2 semestry
Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

 Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

Podstawy prawa i prawa rolnego

Rachunkowość gospodarstw rolnych

Podstawy gleboznawstwa rolniczego

Podstawy nawożenia i ochrony roślin

Organizacja i technologia produkcji roślinnej

Organizacja i ekonomika produkcji rolniczej

Marketing artykułów rolnych

Agrobiznes

Agroturystyka z ekologią

Rozwój obszarów wiejskich

Pozyskiwanie funduszy europejskich

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich, inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  czesne za semestr: 1600 zł
  wpisowe: 200zł
  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content