wsh logo

STUDIA MENEDŻERSKIE

O STUDIACH

Program studiów umozliwia profesjonalne przygotowanie słuchaczy do kompetentnego pełnienia funkcji kierowniczych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania firmą, dzięki umiejętnościom zastosowania wiedzy teoretycznej i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacją. Zdobywana podczas studiów wiedza pomoże im w przyszłości w kształtowaniu indywidualnych i zbiorowych procesów pracy oraz wykorzystania kapitału ludzkiego w firmach. Program studiów opiera się głównie na kształtowaniu umiejętności menedżerskich, przywódczych, strategicznych i komunikacyjnych – wysoko cenionych wśród kadry zarządzającej. Ponadto kierunek studiów umożliwia zdobycie wiedzy z dziedzin pokrewnych zarządzaniu, takich jak rachunkowość, marketing czy IT.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania organizacją
 • nabędzie umiejętności przywódczych
 • ulepszy umiejętność autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • zdobędzie przygotowanie w zakresie strategicznego i operacyjnego kierowania firmą
 • nauczy się jak prowadzić negocjacje i rozwiązywać różne problemy
 • dowie się jak przygotować strategię rozwoju firmy oraz plany projektów organizacyjnych
 • pozna najnowsze techniki zarządzania zasobami ludzkimi

WSPÓŁPRACA

Sweryn logo

ADRESACI STUDIÓW

 • menedżerowie
 • przedstawiciele kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach i zakładach pracy
 • właściciele firm
 • politycy i działacze związków zawodowych
 • kandydaci na stanowiska zarządcze
 • osoby, które chcą udoskonalić swoje umiejętności przywódcze i interpersonalne

PROGRAM STUDIÓW

 • Zarządzanie strategiczne
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie jakością
 • Prawo gospodarcze
 • Marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie strategiczne sprzedażą
 • Zarządzanie innowacjami
 • Coaching menedżerski
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie projektami
 • Przywództwo
 • Zarządzanie finansami
 • PR i zarządzanie informacją
 • Budowanie kultury LEAN
 • Zarządzanie marką 
 • Budowanie marki osobistej (Personal Brending)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

STUDIA MENEDŻERSKIE
Program studiów180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów2 semestry
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1800 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
FakturaOsoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content