wsh logo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

O STUDIACH

Program studiów przewiduje przewagę zajęć praktycznych nad teoretycznymi. Małe grupy i przyjazna atmosfera stymulują rozwój i pogłębienie umiejętności w zakresie porozumiewania się i komunikacji w firmie, pozyskiwania pracowników, kierowania i przywództwa, motywowania. Podczas studiów słuchacze nabywają praktycznej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu rekrutacji, oceniania, motywowania, wynagradzania pracowników. 

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zdobędzie praktyczną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu rekrutacji, oceniania, motywowania, wynagradzania pracowników, komunikacji wewnętrznej, zarządzania
 • pozna nowoczesne metody zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach o różnej specyfice pracy
 • rozwinie wiedzę z zakresu psychologii, socjologii oraz prawa
 • ulepszy umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • zapozna się ze współczesnymi kierunkami zarządzania kapitałem ludzkim
 • pozna psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi
 • przećwiczy sztukę prowadzenia negocjacji

WSPÓŁPRACA

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby zarządzające kadrami (szkoleniowcy, doradcy, dyrektorzy ds. personalnych, dyrektorzy ds. rozwoju personalnego, itd.)
 • przedstawiciele działów HR
 • menedżerowie
 • osoby zainteresowane tematyką zarządzania zasobami ludzkimi

PROGRAM STUDIÓW

 • Zarządzanie kompetencjami
 • Rola menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Systemy motywacyjne w zarządzaniu
 • Systemy oceny pracy
 • Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej
 • Skuteczne negocjacje
 • Kierowanie zasobami ludzkimi
 • Komunikacja i budowanie zespołu
 • Coaching i mentoring w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Kultura organizacji a zarządzanie zmianą
 • Turkusowy model zarządzania
 • Elementy prawa pracy
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Rynek pracy i polityka społeczna
 • Budowanie kultury LEAN
 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja
 • Rozwój pracowników i projektowanie procesów szkoleniowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY ZA STUDIA

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Program studiów 180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów 2 semestry
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiów

do wyboru:

 • hybrydowy (zajęcia na uczelni i zajęcia zdalne)
 • online (realizowany w całości zdalnie)
Opłaty
 • brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • czesne za semestr: 1800 zł
 • jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
Faktura Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

O uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content