wsh logo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do efektywnego zarządzania ludźmi w organizacjach oraz pełnienia roli liderów personalnych, którzy skutecznie zarządzają ludźmi, tworzą korzystne środowisko pracy i przyczyniają się do osiągania strategicznych celów organizacji. Studia mają na celu zapoznanie uczestników z kluczową rolą, jaką odgrywają zasoby ludzkie w osiąganiu celów organizacji oraz zrozumienie znaczenia funkcji personalnej dla efektywności i konkurencyjności organizacji. Studia kształtują umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, negocjacyjne, rozwiązywania konfliktów oraz budowania efektywnych relacji między ludźmi, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania zespołem.

ADRESACI STUDIÓW

Studia  adresowane są do pracowników zajmujących się zarządzaniem kadrami (szkoleniowcy, doradcy, dyrektorzy ds. personalnych, dyrektorzy ds. rozwoju personelu itp.), przedstawicieli działów HR (Human Resources), którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i w nowoczesny sposób gospodarować kadrami, menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami, doradców personalnych, kierowników liniowych, a także wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów podyplomowych wykazuje się umiejętnościami niezbędnymi do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w różnych organizacjach. Posiada wiedzę na temat teorii i praktyk zarządzania kapitałem ludzkim. Potrafi efektywnie komunikować się z pracownikami na różnych poziomach organizacji i budować pozytywne relacje interpersonalne. Jest gotowy do wdrażania innowacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Potrafi wykorzystać narzędzia analityczne do monitorowania wskaźników wydajności i efektywności pracy oraz podejmować działania korygujące. Jest otwarty na zmiany i potrafi zarządzać procesami zmian w organizacji, angażując pracowników i wspierając ich w procesie adaptacji. Absolwent studiów posiada przygotowanie do pracy na stanowiskach takich jak: specjalista ds. kadr (HR Specialist), analityk HR (HR Analyst), doradca personalny, specjalista ds. szkoleń, specjalista ds. rozwoju organizacyjnego, koordynator projektów HR, menedżer ds. HR, konsultant ds. rekrutacji, trener korporacyjny.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów                        2 semestry
Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat posiada dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

Zarządzanie kompetencjami

Rola menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierowanie zasobami ludzkimi

Rynek pracy i polityka społeczna

Budowanie efektywnych zespołów

Systemy motywacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi

System ocen pracowniczych

Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy – employer branding

Techniki negocjacji i rozwiązywanie konfliktów

Lean Management – optymalizacja procesów HR

Zarządzanie marką osobistą

Zarządzanie zmianą w organizacji

Coaching i mentoring w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi

Elementy prawa pracy

Rekrutacja i selekcja pracowników

Audyt personalny – rozwój pracowników i projektowanie procesów szkoleniowych

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich, inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  czesne za semestr: 1800 zł
  wpisowe: 200zł
  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat
  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl

  THEMES
  ewitkowska@wsh.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl

  THEMES
  katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content