wsh logo

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY

OGŁOSZENIE O NABORZE

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego Konkursu „ Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych”.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do 14.11.2023 r., godzina 08.30.

Akademia Handlowa Nauk stosowanych w Radomiu zaprasza do składania ofert przez partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego Konkursu nr FERS.01.05-IP.08-008/23 pn. Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych dotyczącego wsparcia rozwoju oferty uczelni w zakresie uczenia się dorosłych, obejmujące działania zmierzające do dostosowania kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy.

Partnerem może być Podmiot :  organizacje pozarządowe i związki pracodawców działające na podstawie: Ustawy z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, Ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (wraz z późn. zmianami) działający na rzecz edukacji, rozwoju kompetencji pracowników pobudzając tym samym aktywność edukacyjną oraz kompetencje dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego tj. osób, które ukończyły edukację formalną.

Cel naboru jest wspólna realizacja projektu w ramach konkursu „ Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych”

 Ogłoszenie o naborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Formularz ofertowy

Ogłoszenie wyniku 

DIAGNOZA KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W KONTEKŚCIE POTRZEB RYNKU PRACY

Diagnoza AHNS

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content