wsh logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sylabusy Pedagogika I stopień 2022-2025

Semestr V
Semestr VI

specjalność PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA:

specjalność PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SENIORALNA:

Specjalność PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALZACJA:

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content