wsh logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sylabusy Pedagogika I stopień 2023-2026

Semestr V

 

Specjalność COACHING I MENTORING:

Specjalność PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA:

Specjalność PEDAGOGIKA SENIORALNA:

Specjalność PEDAGOGIKA SPOŁECZNA:

Specjalność PEDAGOGIKA SZKOLNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA:

Specjalność PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA:

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content