wsh logo

PROREKTOR

prof. WSH – dr Agnieszka Sadowska

prof. WSH – dr Agnieszka Sadowska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie ukończyła studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności: oligofrenopedagogika i tyflopedagogika oraz uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki.

Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Manager Innowacji i Transferu Wiedzy, Manager Promocji Nauki, Manager Zdrowia Publicznego z zakresu Zarządzania i Ekonomiki w Ochronie Zdrowia.

Autorka publikacji naukowych o funkcjonowaniu rodzinnych placówek opiekuńczych w warunkach transformacji polskiego systemu opieki nad osieroconym dzieckiem, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz społecznej i edukacyjnej idei wolontariatu. Wieloletni opiekun naukowy Studenckiej Organizacji ,,Wolontariat’’ działającej w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content