wsh logo

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

prof. WSH – dr Andrzej Gołębiowski

prof. WSH – dr Andrzej Gołębiowski

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie w 2000 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki.

Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w Radomiu. Członek Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia dla Bezpieczeństwa. Wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Zainteresowania naukowe zorientowane na problematykę pedagogiczną i społeczno-polityczną. Autor i realizator programów profilaktycznych w zakresie choroby alkoholowej i narkomanii. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Redaktor kilkunastu opracowań zbiorowych i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Organizator konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Poza obszarem badań naukowych jego pasją życiową pozostaje turystyka górska.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content