wsh logo

PROJEKT “ERA INŻYNIERA”

INFORMATYKA – kierunek zamawiany ze stypendium 1000 zł miesięcznie!

Papeteria email

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu wygrała konkurs organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekt oferty studiów w ramach tzw. kierunków zamawianych. Projekt studiów na kierunku informatyka, zgłoszony przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu pod nazwą “Era inżyniera” otrzymał dofinansowanie ministerstwa na kwotę ok. 2 mln zł. Dzięki temu studenci informatyki otrzymują do 1000 zł miesięcznie dofinansowania. W ramach kierunku odbywają się również kursy wyrównawcze, staże oraz specjalistyczne szkolenia dla studentów kierunku informatyka.

Założenia projektu:
Studenci kierunku informatyka, którzy podejmą naukę w trybie stacjonarnym, mogą otrzymać stypendia w ramach kierunku zamawianego w wysokości 1000 zł miesięcznie. Dodatkowo wszyscy studenci studiów stacjonarnych na tym kierunku zostaną objęci płatnymi stażami w wiodących firmach informatycznych oraz wezmą udział w certyfikowanych szkoleniach Microsoft. Szkolenia zakończą się egzaminami i otrzymaniem certyfikatów. W ramach projektu przewidziane są także zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów I roku.

Marcin Gębka
Menadżer projektu “Era Inżyniera”
tel. 603 066 550
e-mail: erainzyniera@wsh.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content