wsh logo

PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Program studiów koncentruje się wokół wieloaspektowego rozumienia specyficznych problemów okresu dzieciństwa i dorastania. W ramach zajęć omówiony zostanie psychologiczny kontekst przyczyn i symptomów trudności, opóźnień oraz zaburzeń rozwojowych okresu adolescencji. Studia dedykowane są dla osób, które interesują się psychologią dzieci i młodzieży oraz czują potrzebę pomagania młodym ludziom i są wrażliwi na ich problemy.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

zapozna się z praktyczną wiedzą na temat psychologii dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego

nabędzie umiejętności efektywnego rozwiązywania problemów pojawiających się w okresie adolescencji

dowie się, w jaki sposób wpływać na optymalizację rozwoju swoich podopiecznych

ADRESACI STUDIÓW

osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, np. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni, opiekunowie w ośrodkach wychowawczych/zakładach poprawczych/schroniskach dla dzieci i młodzieży, pracownicy ośrodków adopcyjnych, pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej, pracownicy opieki społecznej

rodzice, którzy chcieliby uzyskać specjalistyczną i praktyczną wiedzę z zakresu profilaktyki trudności wychowawczych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów                             180 godz. zajęć dydaktycznych

Czas trwania studiów                    2 semestry

Tryb studiów                                      hybrydowo lub w całości online

Patologie wśród dzieci i młodzieży

Diagnostyka i profilaktyka uzależnień: alkohol, narkotyki, dopalacze

Psychologia różnic indywidualnych

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Psychologia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Trening efektywnego nauczania

Psychodietetyka

Trening zastępowania agresji (TZA)

Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży: zachowania depresyjne, ADHD, zachowania autoagresywne

Psychologia pozytywna i kreatywnego myślenia

Seksuologia kliniczna dzieci i młodzieży

Cyfrowe dzieci – etiologia, interwencja, kluczowe problemy wychowania

Trening komunikacji interpersonalnej

Psychologia stresu, kryzysu i traumy

Warsztat: Jak wychować szczęśliwe dziecko?

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

  do 15 września – zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  do 15 lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich , inżynierskich)
  klauzula informacyjna RODO,
  1 zdjęcie w formacie 3,5cm x 4,5cm (format jak do dowodu osobistego)

  OPŁATY

  brak wpisowego i opłaty rekrutacyjnej

  czesne za semestr: 1800 zł

  jednorazowa opłata za semestr lub system ratalny – sprawdź szczegółowy harmonogram opłat

  sprawdź PROGRAM ZNIŻKOWY ze zniżkami: -10%, -20%, -50%!

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@ahns.pl

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Estera Witkowska

  wt.- sob. 08.00-16.00

  tel. 691 485 335
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, ewitkowska@ahns.pl
  THEMES

  Microsoft Teams: ewitkowska@ahns.pl

  Zastępca Dyrektora Biura Studiów Podyplomowych

  mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

  wt. -sob. 08.00-16.00

  tel. 603 441 717
  e-mail: podyplomowe@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
  THEMES

  Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@ahns.pl

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content