wsh logo

RADOMSKA AKADEMIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH

Radomska Akademia Rozwiązywania Problemów Wychowawczych

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, wychodząc na przeciw oczekiwaniu rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców regionu radomskiego, powołuje na Wydziale Nauk Społecznych nową formę pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych – Radomską Akademię Rozwiązywania Problemów Wychowawczych.

Inicjatywa środowiskowa Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu ma na celu:

  • pomoc w rozwiązywaniu różnorakich problemów wychowawczych,
  • udzielania wsparcia i pomocy rodzicom, nauczycielom i wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi i emocjonalnymi ich podopiecznych,
  • integrowanie środowiska rodzinnego i szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców wokół rozwiązywania problemów wychowawczych występujących w rodzinie i szkole,
  • intensyfikację jednolitych oddziaływań wychowawczych,
  • uczenie podejmowania szybkich i trafnych działań interwencyjnych w sytuacjach zagrażających młodzieży,
  • udzielanie rad dla nauczycieli i rodziców w zakresie wychowania,
  • poprawę komunikacji i współpracy wychowawczej rodziców i nauczycieli.

W ramach Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych przewiduje się cykliczne warsztaty podejmujące różnorakie problemy wychowawcze, skierowane do rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Opiekunem Akademii jest mgr Aneta Wojdat

Radomska Akademia Rozwiązywania Problemów Wychowawczych 2021

Sylwetki prowadzących

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content