wsh logo

Rekrutacja stacjonarna

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest największą uczelnią niepubliczną w regionie. WSH umożliwia zdobycie dyplomów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu jest posiadanie wykształcenia średniego, udokumentowanego świadectwem maturalnym.

Nabór na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Chcesz zapisać się na studia? To tylko dwa kroki!

1. Przygotuj odpowiednie dokumenty:

SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY  NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY NA STUDIA MAGISTERSKIE

  • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
  • ŚWIADECTWO MATURALNE – KSEROKOPIA
  • DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH
  • SUPLEMENT DO DYPLOMU LUB INDEKS LUB KARTA PRZEBIEGU STUDIÓW
  • ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE 3,5 cm x 4,5 cm (2 sztuki) – FORMAT JAK DO DOWODU OSOBISTEGO
  • ZDJĘCIE NA PŁYCIE CV/DVD W FORMACIE JPG

2. Masz już wszystkie dokumenty? Przyjdź do punktu rekrutacyjnego i zapisz się!

PUNKT REKRUTACYJNY:
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Traugutta 61a

Specjalista ds. rekrutacji

mgr Katarzyna Dusińska

dyżury od poniedziałku – do soboty
w godz. 8.00-16.00
tel. 603 441 717
e-mail: rekrutacja@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@wsh.pl
ZAPRASZAMY!

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content