wsh logo

OFERTA EDUKACYJNA DLA FIRM

“W każdej organizacji tkwi niewykorzystany potencjał. Zadaniem efektywnego menedżera jest wspieranie rozwoju podległych mu pracowników, by wydobyć z nich maksimum umiejętności, cennych dla organizacji”.
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla firm. Należymy do liderów wśród uczelni polskich w zakresie umiędzynarodowienia edukacji na poziomie wyższym oraz wdrażania innowacji w procesie dydaktycznym.
Firmom proponujemy organizację dedykowanych:
-studiów podyplomowych,
-szkoleń,
-kursów językowych.
Dajemy możliwość doboru kluczowych wykładowców, specjalistów branży oraz możliwość udziału w procesie tworzenia programu dokształcania Waszych pracowników.
Zajęcia, w zależności od decyzji firmy, odbywają się na terenie uczelni lub w siedzibie instytucji.

Studia i szkolenia na zamówienie

W ramach szkoleń i studiów na zamówienie pracodawca może liczyć na:
  • program studiów odpowiadający konkretnym potrzebom firmy,
  • preferencyjną cenę.
Ponadto, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jest ośrodkiem certyfikacyjnym ETS (Educational Testing Service).  Proponujemy organizację kursów językowych, m.in.: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego czy francuskiego.
AHNS umożliwia przygotowanie się do uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych, otwierających drogę do sukcesu w sferze edukacji, pracy i biznesu, takich jak TOEIC, TOEFL, WiDaF, TFI na wszystkich poziomach zaawansowania.
Nasi wysoko wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy zwracają szczególną uwagę na rozwijanie umiejętności sprawnego porozumiewania się, kładą duży nacisk na naukę specjalistycznego słownictwa biznesowego i technicznego.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content