wsh logo

RADA PROGRAMOWA PRACODAWCÓW

Rada Programowa Pracodawców w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu jest inicjatywą Uczelni, która ma na celu wypracowanie zmian w programach kształcenia studentów pozwalających na lepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia i konkurowania na rynku pracy. Dodatkowo intencją Uczelni jest kształtowanie wraz z pracodawcami sylwetek absolwentów, opracowywanie nowych kierunków studiów oraz korygowanie realizowanych już programów.
W skład Rady wchodzą reprezentanci takich instytucji, jak:
 • Hortex Holding S.A
 • Urząd Miejski w Radomiu
 • Instytut Technologii i Eksploatacji PIB
 • Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
 • Imperial Tobacco Polska Manufacturing
 • Altria Radom Sp.z o.o.
 • Areszt Śledczy Radom
 • 42 Baza Lotniczo – Szkoleniowa
 • Rosa Bud Radom
 • Bank Pekao S.A.
 • Trend Glass Sp. z o.o.
 • Urząd Miasta w Kozienicach
 • PPHU Trans- Hurt
 • GGG Sp. z o.o.
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
 • Radwag Centrum Metrologii
 • Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu filia Pionki
 • Aviva
 • Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu
 • Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
 • Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu
 • PPHU Radkom
 • Optimum Energo Sp.z.o.o.
 • Humansoft Sp. z o.o.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
 • ITM Poland Sp. z o.o.
 • Bumar Amunicja S.A. oddział Pionki
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie

Rada Ekspercka

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu realizując misję kreowania wykwalifikowanej kadry dla potrzeb różnych podmiotów środowiska lokalnego kładzie duży nacisk na usprawnianie procesów edukacyjnych, podnoszenie standardów kształcenia i jakości programów. Osiąga to między innymi poprzez współpracę z wysokiej klasy specjalistami zrzeszonymi w Radzie Ekspertów AHNS, reprezentującymi firmy i instytucje, które w naszym środowisku stanowią filar zachodzących procesów społeczno-gospodarczych.
Należą do nich Prezesi, Dyrektorzy i Kierownicy branży biznesu – Loży Radomskiej Business Center Club, Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii,  Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miasta Radom, Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A., Humansoft Radom, Hortex Sp. z o.o. oraz Banku PEKAO S.A. O/Radom.
W pracę w Radzie zaangażowali się również Komendanci, Dyrektorzy, Naczelnicy, Sędziowie i Mecenasi takich instytucji, jak Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, Laboratorium Kryminalistyczne KWP zs. w Radomiu, Areszt Śledczy w Radomiu, Sąd Okręgowy w Radomiu, Kancelarie Prawne.
Wśród członków Rady nie brakuje specjalistów z obszaru edukacji i wychowania – Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Radomiu, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział w Radomiu oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu. Są to osoby, które od lat współpracują z Akademią Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu i swoją aktywnością inspirują kierowniczą kadrę Uczelni do podejmowania kolejnych wyzwań. Odniosły one i odnoszą wymierne sukcesy, doskonale znają potrzeby rynku, wiedzą, jakimi kompetencjami i umiejętnościami  powinni cechować się absolwenci Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.
Zadaniem Rady Ekspertów jest między innymi:
 • integrowanie środowiska nauki ze środowiskiem społeczno-gospodarczym,
 • racjonalne wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i potencjału,
 • generowanie potrzeb w zakresie obszarów badawczych, projektów w kontekście przygotowania prac dyplomowych o charakterze aplikacyjnym,
 • rozszerzanie idei kształcenia dualnego i ustawicznego,
 • optymalizacja kompetencji i umiejętności, które powinni posiadać studenci i absolwenci uczelni, ubiegający się o zatrudnienie w biznesie, administracji, służbach mundurowych, branży IT, edukacji i wychowaniu oraz organach wymiaru sprawiedliwości.

Rada Programowa 2022

Radę Ekspertów Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu tworzą:

 • Monika Bednarczyk – Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Radomiu;
 • Krzysztof Łyżwiński – Prezes Stowarzyszenia Budujemy Przystań;
 • Katarzyna Wielocha – W-ce Prezes Zarządu Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej;
 • Tomasz Fidos – Prezes i właściciel Humansoft Radom;
 • Marcin Kobylski – Sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu;
 • Ireneusz Jabłoński – Dyrektor i Członek Zarządu Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej;
 • Izabela Seweryn – Kanclerz Loży Radomskiej Biznes Center Club;
 • Anna Słopiecka – Sekretarz Loży Radomskiej Biznes Center Club;
 • Żaneta Wiśnik – Kierownik Działu HR w Hortex Sp. z o.o.
 • Beata Stępień – Dyrektor Pierwszego Oddziału Banku PEKAO S.A. w Radomiu;
 • mł. insp. Piotr Janik – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu
 • Rafał Tabaka – Właściciel Kancelarii Prawnej;
 • Bogusław Tundzios – Kierownik Wydziału MSCDN w Radomiu;
 • Alina Szerling – Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu;
 • Krzysztof Turek – Dyrektor Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej UM w Radomiu;
 • Włodzimierz Wolski – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu;
 • Bartosz Zylik – Zastępca Kierownika dz. Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Radomiu;
 • mjr Robert Piwko – Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu;
 • Konrad Zabłocki – Dyrektor Zarządzający w Wilson/Berg.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content