wsh logo

CZESNE

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. AHNS jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia.

Studia licencjackie

CZESNE NA STUDIACH LICENCJACKICH

Studia trwają 6 semestrów

PROMOCJA! – 700 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 30 września!

Wpisowe 415 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł
Opłata za legitymację studencką 22 zł
Czesne za semestr I 1600 zł – przy zapisie do 30 września!
2300 zł
możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II  2300 zł
Czesne za semestr III  2300 zł
Czesne za semestr IV  2300 zł
Czesne za semestr V  2600 zł
Czesne za semestr VI  2600 zł
Studia inżynierskie

CZESNE NA STUDIACH INŻYNIERSKICH

Studia trwają 7 semestrów

PROMOCJA! – 700 zł mniej za pierwszy przy zapisie do 30 września!

Wpisowe 415 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł
Opłata za legitymację studencką 22 zł
Czesne za semestr I 1750 zł – przy zapisie do 30 września!
2450zł
możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II 2450zł
Czesne za semestr III 2450zł
Czesne za semestr IV 2450zł
Czesne za semestr V 2450zł
Czesne za semestr VI 2750zł
Czesne za semestr VII 2750 zł
Jednolite studia magisterskie

CZESNE NA JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

Studia trwają 10 semestrów

PROMOCJA! – 700 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 30 września!

Wpisowe 415 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł
Opłata za legitymację studencką 22 zł
Czesne za semestr I 1850 zł – przy zapisie do 30 września!
2550 zł
możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II  2550 zł
Czesne za semestr III  2550 zł
Czesne za semestr IV  2550 zł
Czesne za semestr V  2550 zł
Czesne za semestr VI  2550 zł
Czesne za semestr VII  2550 zł
Czesne za semestr VIII  2550 zł
Czesne za semestr IX  2850 zł
Czesne za semestr X  2850 zł
Studia magisterskie

CZESNE NA STUDIACH MAGISTERSKICH

Studia trwają 4 semestry


Wpisowe

200 zł 

Opłata za legitymację studencką 22 zł
Czesne za semestr I

2050 zł – Absolwenci AHNS

2450 zł – Absolwenci innych uczelni

możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II  2450 zł
Czesne za semestr III  2750 zł
Czesne za semestr IV  2750 zł
Studia podyplomowe

Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Słuchacze mają możliwość dokonywania opłaty w dwóch ratach (za semestr zimowy i za semestr letni) oraz rozłożenia opłaty semestralnej na raty. Słuchacze nie opłacają opłaty wpisowego i rekrutacyjnej.

Uczelnia proponuje skorzystanie z atrakcyjnych PROGRAMÓW ZNIŻKOWYCH

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Studia MBA
4500zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Administracja publiczna
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
1400zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
1400zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT_2 semestry, HARMONOGRAM OPŁAT_3 semestry
Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
1400zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Grafika komputerowa i techniki multimedialne|
1800zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Inspektor ochrony danych
2000zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Koordynator kontroli zarządczej
2000zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Logopedia z emisją głosu
1800zł za I/II semestr, 2000zł za III/IV semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Organizacja i zarządzanie w administracji
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Przygotowanie pedagogiczne
1400zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Psychologia dzieci i młodzieży
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Psychologia transportu
1800zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Rachunkowość budżetowa
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Rachunkowość i podatki
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Rolnictwo – dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Studia menedżerskie
1800zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Zarządzanie oświatą
1400zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Zamówienia publiczne
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa
2000zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Zarządzanie zasobami ludzkimi
1800zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT

 

Szczegółowe harmonogramy opłat są dostępne po zalogowaniu do wirtualnego dziekanatu.

Warto uwzględnić fakt, że o stypendium można starać się po uzyskaniu statusu studenta. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu oferuje do wyboru aż pięć rodzajów pomocy materialnej, na którą przeznacza ponad 6 milionów złotych rocznie. Połowa studentów AHNS korzysta z pomocy materialnej w ramach stypendiów, a wielu studiuje za darmo bez żadnych opłat.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, chcąc ułatwić rozliczenia z uczelnią, AHNS uruchomiła terminal płatniczy, który umożliwia realizację wpłat bezgotówkowych. Każdy student, który posiada kartę płatniczą może dokonywać transakcji w kwesturze AHNS – o szczegóły zapytaj na miejscu!

Kwestura – Sekcja Obsługi Studenta:

ul. Traugutta 61a
tel./fax 48 363 22 90 w. 50
e-mail: kwestura@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content