wsh logo

CZESNE

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. AHNS jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia.

Studia licencjackie

CZESNE NA STUDIACH LICENCJACKICH

Studia trwają 6 semestrów

Wpisowe415 zł
Opłata rekrutacyjna85 zł
Opłata za legitymację studencką22 zł
Czesne za semestr I 1900 złmożliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II1900 zł
Czesne za semestr III1900 zł
Czesne za semestr IV1900 zł
Czesne za semestr V2200 zł
Czesne za semestr VI2200 zł
Studia inżynierskie

CZESNE NA STUDIACH INŻYNIERSKICH 

Studia trwają 7 semestrów

Wpisowe415 zł
Opłata rekrutacyjna85 zł
Opłata za legitymację studencką22 zł
Czesne za semestr I 2050złmożliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II2050zł
Czesne za semestr III2050zł
Czesne za semestr IV2050zł
Czesne za semestr V2050zł
Czesne za semestr VI2350zł
Czesne za semestr VII2350 zł
Jednolite studia magisterskie

CZESNE NA STUDIACH JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH 

Studia trwają 10 semestrów

Wpisowe415 zł
Opłata rekrutacyjna85 zł
Opłata za legitymację studencką22 zł
Czesne za semestr I2150 złmożliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II2150 zł
Czesne za semestr III2150 zł
Czesne za semestr IV2150 zł
Czesne za semestr V2150 zł
Czesne za semestr VI2150 zł
Czesne za semestr VII2150 zł
Czesne za semestr VIII2150 zł
Czesne za semestr IX2450 zł
Czesne za semestr X2450 zł

Studia magisterskie

CZESNE NA STUDIACH MAGISTERSKIE

Studia trwają 4 semestry

 

Wpisowe200 zł
Opłata za legitymację studencką22 zł
Czesne za semestr I

 1650 zł

Absolwenci WSH

 2050 zł

Pozostali kandydaci

możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II2050 zł
Czesne za semestr III2350 zł
Czesne za semestr IV2350 zł

 

Studia podyplomowe

Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Słuchacze mają możliwość dokonywania opłaty w dwóch ratach (za semestr zimowy i za semestr letni) oraz rozłożenia opłaty semestralnej na 4 raty. Słuchacze nie opłacają opłaty rekrutacyjnej.

Uczelnia proponuje skorzystanie z atrakcyjnych PROGRAMÓW ZNIŻKOWYCH

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

KIERUNEKCZESNE ZA SEMESTRLICZBA SEMESTRÓWHARMONOGRAM OPŁAT
Edukacja dla bezpieczeństwa z metodyką pierwszej pomocy12003POBIERZ
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu14003POBIERZ
Etyka i filozofia15002POBIERZ
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi
w nowej perspektywie 2021-2027
18002POBIERZ
Koordynator kontroli zarządczej18002POBIERZ
Inspektor ochrony danych18002POBIERZ
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa18002POBIERZ
Psychologia dzieci i młodzieży16002POBIERZ
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)12003POBIERZ
Rachunkowość budżetowa16002POBIERZ
Nowoczesny menedżer sprzedaży20002POBIERZ
Zwalczanie przestępczości gospodarczej i podatkowej16002POBIERZ
Psychologia biznesu16002POBIERZ
Mediacje rodzinne15002POBIERZ
Organizacja i zarządzanie w administracji15002POBIERZ
Zarządzanie zasobami ludzkimi16002POBIERZ
Studia menedżerskie16002POBIERZ
Zarządzanie oświatą12002POBIERZ
Rachunkowość i podatki15002POBIERZ
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace15002POBIERZ
Administracja publiczna15002POBIERZ
Grafika komputerowa i multimedialna17002POBIERZ
Przygotowanie pedagogiczne12003POBIERZ
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)12003POBIERZ
Logopedia z emisją głosu18004POBIERZ
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej12003POBIERZ
Coaching i mentoring18002POBIERZ

 

OPŁATY DODATKOWE:

  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

Szczegółowe harmonogramy opłat są dostępne po zalogowaniu do wirtualnego dziekanatu.

Warto uwzględnić fakt, że o stypendium można starać się po uzyskaniu statusu studenta. Akademia Hanlowa Nauk Stosowanych w Radomiu oferuje do wyboru aż pięć rodzajów pomocy materialnej, na którą przeznacza ponad 6 milionów złotych rocznie. Połowa studentów WSH korzysta z pomocy materialnej w ramach stypendiów, a wielu studiuje za darmo bez żadnych opłat.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, chcąc ułatwić rozliczenia z uczelnią, AHNS uruchomiła terminal płatniczy, który umożliwia realizację wpłat bezgotówkowych. Każdy student, który posiada kartę płatniczą może dokonywać transakcji w kwesturze AHNS – o szczegóły zapytaj na miejscu!

Kwestura – Sekcja Obsługi Studenta:

ul. Traugutta 61a
tel./fax 48 363 22 90 w. 50
e-mail: kwestura@wsh.pl

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content