wsh logo

CZESNE

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. AHNS jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia.

Studia licencjackie

CZESNE NA STUDIACH LICENCJACKICH

Studia trwają 6 semestrów

Wpisowe415 zł
Opłata rekrutacyjna85 zł
Opłata za legitymację studencką22 zł
Czesne za semestr I 2100 zł
możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II 2300 zł
Czesne za semestr III 2300 zł
Czesne za semestr IV 2300 zł
Czesne za semestr V 2600 zł
Czesne za semestr VI 2600 zł
Studia inżynierskie

CZESNE NA STUDIACH INŻYNIERSKICH

Studia trwają 7 semestrów

Wpisowe415 zł
Opłata rekrutacyjna85 zł
Opłata za legitymację studencką22 zł
Czesne za semestr I 2250zł
możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II2450zł
Czesne za semestr III2450zł
Czesne za semestr IV2450zł
Czesne za semestr V2450zł
Czesne za semestr VI2750zł
Czesne za semestr VII2750 zł
Jednolite studia magisterskie

CZESNE NA STUDIACH JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

Studia trwają 10 semestrów

Wpisowe415 zł
Opłata rekrutacyjna85 zł
Opłata za legitymację studencką22 zł
Czesne za semestr I2350 zł
możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II2550 zł
Czesne za semestr III2550 zł
Czesne za semestr IV2550 zł
Czesne za semestr V2550 zł
Czesne za semestr VI2550 zł
Czesne za semestr VII2550 zł
Czesne za semestr VIII2550 zł
Czesne za semestr IX2850 zł
Czesne za semestr X2850 zł

Studia magisterskie

CZESNE NA STUDIACH MAGISTERSKIE
 

Studia trwają 4 semestry

Wpisowe200 zł
Opłata za legitymację studencką22 zł
Czesne za semestr I

 1850 zł

Absolwenci WSH

 2250 zł

Pozostali kandydaci

możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II2550 zł
Czesne za semestr III2750 zł
Czesne za semestr IV2750 zł

 

Studia podyplomowe

Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Słuchacze mają możliwość dokonywania opłaty w dwóch ratach (za semestr zimowy i za semestr letni) oraz rozłożenia opłaty semestralnej na raty. Słuchacze nie opłacają opłaty wpisowego i rekrutacyjnej.

Uczelnia proponuje skorzystanie z atrakcyjnych PROGRAMÓW ZNIŻKOWYCH

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

KIERUNEKCZESNE ZA SEMESTRLICZBA SEMESTRÓWHARMONOGRAM OPŁAT
Administracja publiczna1600 zł2POBIERZ
Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami przysposobienia obronnego i metodyką pierwszej pomocy1200 zł za I semestr
1400 zł za
II/III semestr
3POBIERZ
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera 1200 zł za I semestr
1400 zł za II/III semestr
3POBIERZ
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera1600 zł3
(2 – dla absolwentów oligofrenopedagogiki)
2-semestralne POBIERZ
3-semestralne POBIERZ
Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi1600 zł3POBIERZ
Grafika komputerowa i techniki multimedialne1800 zł2POBIERZ
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli1400 zł3 POBIERZ
Inspektor ochrony danych2000 zł2 POBIERZ
Koordynator kontroli zarządczej2000 zł2 POBIERZ
Logopedia z emisją głosu1800 zł za I/II semestr
2000 zł za III/IV semestr 
4 POBIERZ
Organizacja i zarządzanie w administracji1600 zł2 POBIERZ
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi
1800 zł2POBIERZ
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace1600 zł2POBIERZ
Przygotowanie pedagogiczne1400 zł3POBIERZ
Psychologia biznesu1600 zł2POBIERZ 
Psychologia dzieci i młodzieży1600 zł2 POBIERZ
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej1600 zł2 POBIERZ
Psychologia transportu1800 zł2POBIERZ
Rachunkowość budżetowa1600 zł2POBIERZ 
Rachunkowość i podatki1600 zł2 POBIERZ
Rolnictwo – dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych1600 zł2POBIERZ
Studia menedżerskie1800 zł2POBIERZ
Zarządzanie oświatą1400 zł2POBIERZ
Zamówienia publiczne1600 zł2POBIERZ 
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa2000 zł2POBIERZ
Zarządzanie zasobami ludzkimi1800 zł2POBIERZ

 

Szczegółowe harmonogramy opłat są dostępne po zalogowaniu do wirtualnego dziekanatu.

Warto uwzględnić fakt, że o stypendium można starać się po uzyskaniu statusu studenta. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu oferuje do wyboru aż pięć rodzajów pomocy materialnej, na którą przeznacza ponad 6 milionów złotych rocznie. Połowa studentów AHNS korzysta z pomocy materialnej w ramach stypendiów, a wielu studiuje za darmo bez żadnych opłat.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, chcąc ułatwić rozliczenia z uczelnią, AHNS uruchomiła terminal płatniczy, który umożliwia realizację wpłat bezgotówkowych. Każdy student, który posiada kartę płatniczą może dokonywać transakcji w kwesturze AHNS – o szczegóły zapytaj na miejscu!

Kwestura – Sekcja Obsługi Studenta:

ul. Traugutta 61a
tel./fax 48 363 22 90 w. 50
e-mail: kwestura@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content