wsh logo

CZESNE

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. AHNS jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia.

Studia licencjackie

CZESNE NA STUDIACH LICENCJACKICH

Studia trwają 6 semestrów

Wpisowe 415 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł
Opłata za legitymację studencką 22 zł
Czesne za semestr I 2700 zł
możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II 2700 zł
Czesne za semestr III 2700 zł
Czesne za semestr IV 2700 zł
Czesne za semestr V 3000 zł
Czesne za semestr VI 3000 zł
Studia inżynierskie

CZESNE NA STUDIACH INŻYNIERSKICH

Studia trwają 7 semestrów

Wpisowe 415 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł
Opłata za legitymację studencką 22 zł
Czesne za semestr I 2850zł
możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II 2850zł
Czesne za semestr III 2850zł
Czesne za semestr IV 2850zł
Czesne za semestr V 2850zł
Czesne za semestr VI 3150zł
Czesne za semestr VII 3150 zł
Jednolite studia magisterskie

CZESNE NA JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

Studia trwają 10 semestrów

Wpisowe 415 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł
Opłata za legitymację studencką 22 zł
Czesne za semestr I 2950 zł
możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II 2950 zł
Czesne za semestr III 2950 zł
Czesne za semestr IV 2950 zł
Czesne za semestr V 2950 zł
Czesne za semestr VI 2950 zł
Czesne za semestr VII 2950 zł
Czesne za semestr VIII 2950 zł
Czesne za semestr IX  3250 zł
Czesne za semestr X  3250 zł
Studia magisterskie

CZESNE NA STUDIACH MAGISTERSKICH

Studia trwają 4 semestry


Wpisowe 200 zł 
Opłata za legitymację studencką 22 zł
Czesne za semestr I

2450 zł – Absolwenci AHNS

2850 zł – Absolwenci innych uczelni

możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II  2850 zł
Czesne za semestr III  3150 zł
Czesne za semestr IV  3150 zł
Studia podyplomowe

Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Słuchacze mają możliwość dokonywania opłaty w dwóch ratach (za semestr zimowy i za semestr letni) oraz rozłożenia opłaty semestralnej na raty. Słuchacze nie opłacają opłaty wpisowego i rekrutacyjnej.

Uczelnia proponuje skorzystanie z atrakcyjnych PROGRAMÓW ZNIŻKOWYCH! (-10%, -20%, -50%).

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Studia MBA
4500zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Administracja publiczna
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
1500zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
1500zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT_2 semestry, HARMONOGRAM OPŁAT_3 semestry
Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
1500zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Grafika komputerowa i techniki multimedialne|
1800zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Inspektor ochrony danych
2000zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Koordynator kontroli zarządczej
2000zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Logopedia z emisją głosu
1800zł za I/II semestr, 2000zł za III/IV semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Organizacja i zarządzanie w administracji
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Przygotowanie pedagogiczne
1500zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Psychologia dzieci i młodzieży
1800zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Psychologia transportu
1800zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Rachunkowość budżetowa
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Rachunkowość i podatki
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Rolnictwo – dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Studia menedżerskie
1800zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
1500 zł za semestr/ HARMONOGRAM OPŁAT
Zarządzanie oświatą
1500zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Zamówienia publiczne
1600zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa
2000zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT
Zarządzanie zasobami ludzkimi
1800zł za semestr / HARMONOGRAM OPŁAT

 

Dyplomowany specjalista

CZESNE 

Kształcenie specjalistyczne trwa 3 semestry

Opłata wpisowe 415 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł
Czesne za semestr I 1950 zł możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II 1950 zł
Czesne za semestr III 1950 zł

UWAGA! Osoby, które uzyskają tytuł Dyplomowanego Specjalisty i będą kontynuować naukę od II roku studiów, będą zwolnione z opłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej podczas rekrutacji na studia I stopnia. Czesne za studia jest dostępne TUTAJ.

 

Szczegółowe harmonogramy opłat są dostępne po zalogowaniu do wirtualnego dziekanatu.

Warto uwzględnić fakt, że o stypendium można starać się po uzyskaniu statusu studenta. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu oferuje do wyboru aż pięć rodzajów pomocy materialnej, na którą przeznacza ponad 6 milionów złotych rocznie. Połowa studentów AHNS korzysta z pomocy materialnej w ramach stypendiów, a wielu studiuje za darmo bez żadnych opłat.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, chcąc ułatwić rozliczenia z uczelnią, AHNS uruchomiła terminal płatniczy, który umożliwia realizację wpłat bezgotówkowych. Każdy student, który posiada kartę płatniczą może dokonywać transakcji w kwesturze AHNS – o szczegóły zapytaj na miejscu!

Kwestura – Sekcja Obsługi Studenta:

ul. Traugutta 61a
tel./fax 48 363 22 90 w. 50
e-mail: kwestura@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content