wsh logo

CZESNE

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. AHNS jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia.

Studia licencjackie

CZESNE NA STUDIACH LICENCJACKICH
PROMOCJA 1000 zł mniej przy zapisie do 10 sierpnia!
– bez wpisowego
– bez opłaty rekrutacyjnej
– cena za pierwszy semestr 1600 zł!

Studia trwają 6 semestrów

Wpisowe415 zł/ 0 zł przy zapisie do 10 sierpnia
Opłata rekrutacyjna85 zł/ 0 zł przy zapisie do 10 sierpnia
Opłata za legitymację studencką22 zł
Czesne za semestr I 2100 zł/ 1600 zł przy zapisie do 10 sierpniamożliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II 2100 zł
Czesne za semestr III 2100 zł
Czesne za semestr IV 2100 zł
Czesne za semestr V 2400 zł
Czesne za semestr VI 2400 zł
Studia inżynierskie

CZESNE NA STUDIACH INŻYNIERSKICH
PROMOCJA 1000 zł mniej przy zapisie do 10 sierpnia!
– bez wpisowego
– bez opłaty rekrutacyjnej
– cena za pierwszy semestr 1750 zł!

Studia trwają 7 semestrów

Wpisowe415 zł/ 0 zł przy zapisie do 10 sierpnia
Opłata rekrutacyjna85 zł/ 0 zł przy zapisie do 10 sierpnia
Opłata za legitymację studencką22 zł
Czesne za semestr I 2250zł/ 1750 zł przy zapisie do 10 sierpniamożliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II2250zł
Czesne za semestr III2250zł
Czesne za semestr IV2250zł
Czesne za semestr V2250zł
Czesne za semestr VI2550zł
Czesne za semestr VII2550 zł
Jednolite studia magisterskie

CZESNE NA STUDIACH JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH
PROMOCJA 1000 zł mniej przy zapisie do 10 sierpnia!
– bez wpisowego
– bez opłaty rekrutacyjnej
– cena za pierwszy semestr 1850 zł!

Studia trwają 10 semestrów

Wpisowe415 zł/ 0 zł przy zapsiie do 10 sierpnia
Opłata rekrutacyjna85 zł/ 0 zł przy zapisie do 10 sierpnia
Opłata za legitymację studencką22 zł
Czesne za semestr I2350 zł/ 1850 zł przy zapisie do 10 sierpniamożliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II2350 zł
Czesne za semestr III2350 zł
Czesne za semestr IV2350 zł
Czesne za semestr V2350 zł
Czesne za semestr VI2350 zł
Czesne za semestr VII2350 zł
Czesne za semestr VIII2350 zł
Czesne za semestr IX2650 zł
Czesne za semestr X2650 zł

Studia magisterskie

CZESNE NA STUDIACH MAGISTERSKIE
PROMOCJA BEZ WPISOWEGO przy zapisie do 10 sierpnia!

Studia trwają 4 semestry

Wpisowe200 zł/ 0 zł przy zapisie do 10 sierpnia
Opłata za legitymację studencką22 zł
Czesne za semestr I

 1850 zł

Absolwenci WSH

 2250 zł

Pozostali kandydaci

możliwość rozłożenia opłat na 5 rat w semestrze
Czesne za semestr II2250 zł
Czesne za semestr III2550 zł
Czesne za semestr IV2550 zł

 

Studia podyplomowe

Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Słuchacze mają możliwość dokonywania opłaty w dwóch ratach (za semestr zimowy i za semestr letni) oraz rozłożenia opłaty semestralnej na 4 raty. Słuchacze nie opłacają opłaty rekrutacyjnej.

Uczelnia proponuje skorzystanie z atrakcyjnych PROGRAMÓW ZNIŻKOWYCH

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

KIERUNEKCZESNE ZA SEMESTRLICZBA SEMESTRÓWHARMONOGRAM OPŁAT
Administracja publiczna1600 zł2POBIERZ
Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami przysposobienia obronnego i metodyką pierwszej pomocy1200 za I semestr
1400 za
II/III semestr
3POBIERZ
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1200 za I semestr
1400 za II/III semestr
3POBIERZ
Grafika komputerowa i multimedialna1800 zł2POBIERZ
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli1400 zł3 POBIERZ
Inspektor ochrony danych2000 zł2 POBIERZ
Koordynator kontroli zarządczej2000 zł2 POBIERZ
Logopedia z emisją głosu1800 za I/II semestr
2000 zł za III/IV semestr 
4 POBIERZ
Organizacja i zarządzanie w administracji1600 zł2 POBIERZ
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi
1800 zł2POBIERZ
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace1600 zł2POBIERZ
Przygotowanie pedagogiczne1400 zł3POBIERZ
Psychologia biznesu1600 zł2POBIERZ 
Psychologia dzieci i młodzieży1600 zł2 POBIERZ
Psychologia kryzysu i interwencji krysyowej1600 zł2 POBIERZ
Rachunkowość budżetowa1600 zł2POBIERZ 
Rachunkowość i podatki1600 zł2 POBIERZ
Zamówienia publiczne1600 zł2POBIERZ 
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa2000 zł2POBIERZ
Zarządzanie zasobami ludzkimi1800 zł2POBIERZ

 

Szczegółowe harmonogramy opłat są dostępne po zalogowaniu do wirtualnego dziekanatu.

Warto uwzględnić fakt, że o stypendium można starać się po uzyskaniu statusu studenta. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu oferuje do wyboru aż pięć rodzajów pomocy materialnej, na którą przeznacza ponad 6 milionów złotych rocznie. Połowa studentów AHNS korzysta z pomocy materialnej w ramach stypendiów, a wielu studiuje za darmo bez żadnych opłat.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, chcąc ułatwić rozliczenia z uczelnią, AHNS uruchomiła terminal płatniczy, który umożliwia realizację wpłat bezgotówkowych. Każdy student, który posiada kartę płatniczą może dokonywać transakcji w kwesturze AHNS – o szczegóły zapytaj na miejscu!

Kwestura – Sekcja Obsługi Studenta:

ul. Traugutta 61a
tel./fax 48 363 22 90 w. 50
e-mail: kwestura@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content