wsh logo

Pracownie Akademickie AHNS

Akademicka Pracownia Administracji Samorządowej i Skarbowej

Spotkanie akademickie

Akademicka Pracownia Administracji Samorządowej i Skarbowej umożliwia nauczanie praktycznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej i sądownictwa. W ramach zajęć realizowanych w pracowni mogą być przeprowadzane symulacje rozpraw sądowych oraz postępowań administracyjnych, podczas których studenci wcielają się w role sędziów, urzędników, stron postępowania, świadków i petentów. Zajęcia są prowadzone na podstawie przygotowanego wcześniej scenariusza i kończą się wspólną analizą sprawy i wydaniem wyroku, postanowienia albo decyzji administracyjnej.

Formy prowadzonej działalności:

– prowadzenie symulacji rozpraw sądowych i postępowań administracyjnych,
– przygotowanie i sporządzanie pism procesowych/administracyjnych na podstawie doświadczeń praktyków prawa,
– analiza i rozwiązywanie kazusów z zakresu poszczególnych gałęzi prawa,
– spotkania z przedstawicielami wolnych zawodów prawniczych oraz pracownikami urzędów.

Wszystkie formy aktywności, ogłaszane będą na bieżąco w Wirtualnym Dziekanacie. Masz pytanie? napisz do Koordynatora pracowni.

Koordynator Akademickiej Pracowni Administracji Samorządowej i Skarbowej:

dr Adam Tokarski

Kontakt: atokarski@ahns.pl

 

PRACOWNIE AKADEMICKIE AHNS

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content