wsh logo

Pracownie Akademickie AHNS

Akademicka Pracownia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Akademicka Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej I Wczesnoszkolnej

Profesjonalna pracownia treningowa z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej umożliwia naukę pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach zajęć w formie ćwiczeń, wynikających z programu studiów oraz prowadzenie warsztatów w ramach praktyk studenckich oraz rozwijanie zainteresowania tematyką pierwszej pomocy w celu kształtowania pozytywnych postaw społecznych. Zgromadzony w pracowni sprzęt medyczny, zgodny z najnowszymi standardami, umożliwia między innymi naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) i kontrolę poprawności jej wykonywania przez wykwalifikowanego instruktora, przeciwdziałania skutkom nagłego zatrzymania krążenia, profesjonalnego opatrywania ran, czy unieruchamiania kończyn. Szkolenie realizowane zgodnie z zasadami rekomendowanymi przez Europen Resuscitacion Council, ma na celu minimalizację stresu i lęku przed działaniem oraz budowanie świadomości potrzeby jak najszybszej reakcji i niesienia pomocy w zaistniałym zdarzeniu.
Wyposażenie pracowni pozwala na realizację szkoleń z pierwszej pomocy na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Oferuje również szkolenie dla nauczycieli uprawniające ich do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Wszystkie formy aktywności, ogłaszane będą na bieżąco w Wirtualnym Dziekanacie. Masz pytanie? napisz do Koordynatora pracowni.

Koordynator Akademickiej Pracowni Pierwszej Pomocy Przedmedycznej:

dr Tomasz Orczykowski 

mgr Elżbieta Siwiec

PRACOWNIE AKADEMICKIE AHNS

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content