wsh logo

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza z innych bibliotek krajowych: książki, odbitki artykułów czasopism oraz inne materiały, których nie posiada we własnych zbiorach Biblioteka AHNS. Ze sprowadzonych materiałów można skorzystać na miejscu w Czytelni.

Z wypożyczalni międzybibliotecznej mogą korzystać:

* pracownicy AHNS
* studenci AHNS
* słuchacze studiów podyplomowych AHNS

Biblioteka AHNS prowadzi wymianę międzybiblioteczną m.in. z:

Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego,
Biblioteką Uczelni Łazarskiego w Warszawie,
Biblioteką Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Miejską Biblioteką Publiczną w Mielcu,
Biblioteką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Biblioteką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,
Biblioteką Politechniki Warszawskiej,
Biblioteką Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Biblioteką Główną Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku,
Biblioteką MSZ w Warszawie,
Biblioteką Główną Uniwersytetu Opolskiego,
Biblioteką Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Wypożyczanie zbiorów własnych:

*Biblioteka AHNS wypożycza zbiory własne innym bibliotekom w Polsce.
*Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają zbiory czytelniane. W uzasadnionych przypadkach, wymagających indywidualnego rozpatrzenia, materiały te mogą zostać wypożyczone.

Zamówienia prosimy wysyłać na adres e-mail: biblioteka@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content