wsh logo

ZBIORY BIBLIOTECZNE

KSIĄŻKI

Biblioteka AHNS jest doskonale przygotowana do wypełniania funkcji edukacyjnej. Zasoby biblioteki to  39077 woluminów. Posiadamy bogaty, nowoczesny i różnorodny księgozbiór, którego profil jest dostosowany do prowadzonych w uczelni kierunków. Składa się on w dużej mierze z podręczników i skryptów akademickich. Zakres tematyczny to m.in.: stosunki międzynarodowe, ekonomia, finanse, pedagogika, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie kryzysowe, organizacja i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorczość, politologia, socjologia, prawo i administracja, Unia Europejska, statystyka, informatyka, filozofia, etyka, public relations, reklama, komunikacja społeczna, marketing, kryminologia, psychologia, terroryzm, konflikty międzynarodowe, rachunkowość, bankowość, polityka społeczna i wiele innych.
Obsługa użytkowników biblioteki odbywa się na zasadach pełnej komputeryzacji w programie Sokrates – Sowa, przy wykorzystaniu elektronicznych kont czytelnika. radom-wsh.sowa.pl

CZASOPISMA

Czytelnia AHNS gromadzi i udostępnia studentom czasopisma. Biblioteka gromadzi w prenumeracie bieżącej 29 tytułów czasopism w wersji tradycyjnej. Ponadto Biblioteka w swoich zasobach posiada około 68 archiwalnych tytułów czasopism polskich. Zbiory te nie podlegają wypożyczeniu, można z nich korzystać na miejscu w Czytelni. Zbiory te nie podlegają wypożyczeniu.

SPIS CZASOPISM PRENUMEROWANYCH 2022

MULTIMEDIA

Biblioteka posiada szeroki zasób zbiorów multimedialnych w ilości ponad 1300 sztuk płyt CD, DVD, dyskietek, kaset VHS, w tym: encyklopedii multimedialnych, kursów językowych, programów informatycznych, filmów szkoleniowych. Część z nich są załącznikami do gromadzonych czasopism i publikacji naukowych. Zbiór multimediów został opracowany i udostępniony w katalogu biblioteki.

PRACE DYPLOMOWE

Archiwum biblioteki wyposażone jest w prace dyplomowe absolwentów AHNS w Radomiu. Prace te mogą być udostępniane studentom AHNS wyłącznie w czytelni po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej. Udostępnianie pracy znajdującej się w archiwum biblioteki wymaga zgody promotora, pod którego kierunkiem pisana jest obecnie praca dyplomowa. Zgoda promotora wymagana jest w formie pisemnej na druku dostępnym w bibliotece lub do pobrania poniżej.

Zgoda na udostępnienie pracy dyplomowej

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content