wsh logo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu w swej ponad 20-letniej historii wykształciła już ponad 10000 absolwentów.

Do prowadzenia badania losów absolwentów wszystkie uczelnie akademickie w Polsce zostały zobligowane przepisami znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie z dniem 1 października 2011 roku.

Monitorowanie jest jedną z metod oceny i weryfikacji procesu kształcenia w odniesieniu do wymagań rynku. Pierwotnym motywem podjęcia badań była dbałość o jakość kształcenia poszczególnych szkół wyższych rozumiana jako modyfikacja programów lub metod kształcenia. Obecnie w wielu krajach szkoły wyższe prowadzą badania losów zawodowych absolwentów. Coraz częściej są to badania systemowe obejmujące coraz większą liczbę organizacji, a docelowo cały kraj. W Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu badanie losów absolwentów ma charakter ankietowy i jest poufne, co oznacza, że uzyskane informacje służą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych. Ankiety wypełniane są przez absolwentów w formie elektronicznej lub papierowej.

Absolwenci 2023

Zarządzanie, studia licencjackie, studia stacjonarne+niestacjonarne, rok ukończenia 2023

Zarządzanie, studia magisterskie, studia niestacjonarne, rok ukończenia 2023

Absolwenci 2022

Informatyka, studia inżynierskie, studia niestacjonarne, rok ukończenia 2022

Absolwenci 2021

Zarządzanie ELA 2021

Informatyka, studia inżynierskie, studia stacjonarne+niestacjonarne, rok ukończenia 2021

Absolwenci 2020

Informatyka ELA 2020

Informatyka, studia inżynierskie, studia niestacjonarne, rok ukończenia 2020

Absolwenci 2019

Informatyka ELA 2019

Informatyka, studia inżynierskie, studia niestacjonarne, rok ukończenia 2019

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia licencjackie, studia niestacjonarne, rok ukończenia 2019

Administracja, licencjat, studia niestacjonarne, rok ukończenia 2019

Administracja, magisterskie, studia niestacjonarne, rok ukończenia 2019

Absolwenci 2018

Informatyka ELA 2018

Informatyka, studia inżynierskie, studia stacjonarne+niestacjonarne, rok ukończenia 2018

Administracja, licencjat, studia niestacjonarne, rok ukończenia 2018

Administracja, magisterskie, studia niestacjonarne, rok ukończenia 2018

Pedagogika, licencjat, studia niestacjonarne, rok ukończenia 2018

Pedagogika, magisterskie, studia niestacjonarne, rok ukończenia 2018

Absolwenci 2017

Informatyka ELA 2017

Administracja, licencjat, niestacjonarna, rok ukończenia 2017
Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2017
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, licencjat, stacjonarne, rok ukończenia 2017
Ekonomia, licencjat, niestacjonanre, rok ukończenia 2017
Informatyka, inżynierskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2017
Pedagogika, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2017
Pedagogika, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2017
Psychologia, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2017
Psychologia, licencjat, stacjonarne, rok ukończenia 2017
Stosunki Międzynarodowe, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2017
Stosunki Międzynarodowe, licencjat, stacjonarne, rok ukończenia 2017
Zarządzanie, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2017
Zarządzanie, licencjat, stacjonarne, rok ukończenia 2017

Absolwenci 2016

Administracja, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2016
Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2016
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2016
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, licencjat, stacjonarne, rok ukończenia 2016
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2016
Ekonomia, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2016
Pedagogika, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2016
Pedagogika, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2016
Stosunki Międzynarodowe, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2016
Stosunki Międzynarodowe, licencjat, stacjonarne, rok ukończenia 2016
Zarządzanie, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2016

Absolwenci 2015

Administracja, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2015
Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2015
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2015
Informatyka, inżynierskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2015
Pedagogika, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2015
Pedagogika, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2015
Stosunki Międzynarodowe, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2015

Absolwenci 2014

Administracja, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2014
Administracja, magister, niestacjonarne, rok ukończenia 2014
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2014
Stosunki międzynarodowe, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2014
Pedagogika, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2014
Pedagogika, magister, niestacjonarne, rok ukończenia 2014
Informatyka, inżynier, niestacjonarne, rok ukończenia 2014

Absolwenci 2013

  Administracja, licencjat, stacjonarne, rok ukończenia 2013
  Administracja, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2013
  Administracja, magister, niestacjonarne, rok ukończenia 2013
  Administracja, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2012
  Administracja, magister, niestacjonarne, rok ukończenia 2012
  Informatyka, inżynier, niestacjonarne, rok ukończenia 2012
  Informatyka, inżynier, niestacjonarne, rok ukończenia 2013
  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2013
  Stosunki międzynarodowe, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2013
  Pedagogika, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2013

   

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content