wsh logo

Szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne

Staże, szkolenia i kursy

Oferta Biura Kariery

Biura Karier Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu dba o swoich studentów i absolwentów. W swej bogatej ofercie zapraszamy do udziału w warsztatach, szkoleniach, wykładach specjalistycznych, wizytach studyjnych i targach pracy. Uczestnictwo w tych wydarzeniach pozwala na pogłębianie wiedzy specjalistycznej, zdobycie umiejętności praktycznych, poszerzenie horyzontów zawodowych, jest doskonałą okazją do poznania firm „od podszewki”, zapoznania się z profilem działalności, wymaganiami stanowiska itp.
Wizyta studyjna to forma szkolenia wyjazdowego w miejscu, gdzie możemy poznać jak działają inni, a przy okazji nie tylko skorzystać z interesującej oferty, ale i “od kuchni” zobaczyć jak tworzono dane miejsce, jak udało się właścicielom firm odnieść sukces.
Biuro Karier Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu organizuje wizyty studyjne w najszybciej rozwijających się firmach w Radomiu i regionie, działających na rynkach międzynarodowych, prężnie działających w swojej branży oraz osiągających ogromne zyski, co w dzisiejszych czasach nie jest łatwą sztuką, a stanowi dobry przykład odpowiedniego i efektywnego zarządzania.
W trakcie 2-3 godzinnej wizyty studyjnej 20-osobowa grupa uczestników poznaje specyfikę funkcjonowania danego zakładu, bierze udział w rozmowie z przedstawicielem firmy, który opowiada historię firmy, jej zalety, prezentuje profil poszukiwanych pracowników. Ważnym punktem przeprowadzanej wizyty jest prezentowanie oferowanych produktów i usług, a także udział w pracach zakładu.

W ofercie Biura Karier znajdują się wizyty studyjne, m.in.:

 • w Areszcie Śledczym w Radomiu,
 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Radomiu,
 • w Fabryce Broni “Łucznik” w Radomiu,
 • w Samsung w Warszawie,
 • w Urzędzie Miejskim w Radomiu,
 • w Urzędzie Gminy Białaczów,
 • w Mazowieckim Centrum Psychiatrii “DREWNICA” Sp. z o.o.,
 • w PMP Radom,
 • w Radwag Radom,
 • w Ministerstwie Finansów w Warszawie,
 • w Humansoft w Radomiu,
 • w Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie,
 • w Laboratorium Kryminalistycznym w Radomiu,
 • w Zakładzie Automatyki Kombud S.A.,
 • w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu,
 • w Durr Poland sp. z o.o. w Radomiu.
Dzień z pracodawcą to niesamowita okazja do uzyskania informacji na temat warunków zatrudnienia, atmosfery panującej w danej firmie w bezpośredniej rozmowie z przedstawicielami różnych organizacji. To również okazja do poznania profilu działalności firmy i obejrzenia w murach Uczelni prezentacji firmy. Spotkanie z przedstawicielami danej firmy ma przybliżyć działalność danej instytucji, zwrócić uwagę na funkcjonowanie poszczególnych działów czy sektorów, daje studentom możliwość przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy z pracownikami, dowiedzenia się o atmosferze panującej w firmie, warunkach płacowych czy socjalnych.

W trakcie Dnia z pracodawcą odwiedzili nas, m.in.:

 • Radomska Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 • Związek Banków Polskich,
 • Kompania Piwowarska,
 • Randstad,
 • Beetsma,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.,
 • Iron Mountain,
 • Idea Bank,
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
 • Algoos Inc.,
 • Lindos Imperial.
Spotkanie z prezesem to cykl spotkań zainaugurowany w roku akademickim 2018/19, którego celem jest poznanie prezesów najlepszych firm z Radomia i okolic, nagrodzonych przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej. To okazja do wysłuchania fantastycznych przeżyć, wrażeń, historii firm, ale również szansa na bezpośrednie poznanie osobowości prezesa, wysłuchanie rad i wskazówek, to zwrócenie uwagi na wymagania, potrzeby współczesnego rynku, ale również wskazówki dla osób poszukujących pracy. W ramach cyklu odwiedzili nas, m.in.:
 • Waldemar Skorupka z QFG sp. z o.o.,
 • Krzysztof Kord – Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.,
 • Rafał Łęcki z MASTERDEV.
Warsztaty i szkolenia – współczesny rynek pracy wymusza na pracownikach stałe podnoszenie kwalifikacji, znajomości języków obcych, dyspozycyjności, kreatywności, operatywności i szybkiego przystosowywania się do otaczających warunków pracy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, proponujemy studentom udział w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez praktyków, specjalistów z branży. Tematyka jest przeróżna. W trakcie szkoleń można poznać zasady pisania dokumentów aplikacyjnych, poznać zasady tworzenia marketingowego wizerunku własnej osoby, doskonalenia umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcą czy dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

W ofercie Biura Karier znaleźć można warsztaty i szkolenia o tematyce:

 • Skuteczne narzędzia poszukiwania pracy za granicą;
 • Metody i techniki poszukiwania pracy;
 • Sztuka skutecznej perswazji;
 • Mowa ciała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Poznaj swój potencjał zawodowy;
 • Rozmowa kwalifikacyjna;
 • Zaplanuj swoją karierę;
 • Bezpieczny wyjazd – Bezpieczny powrót. Jak poszukiwać pracy za granicą;
 • Jak założyć własną działalność gospodarczą;
 • Szkolenia z zarządzania projektami w oparciu o PMI-PMBoK;
 • Sztuka autoprezentacji zawodowej;
 • Inteligencja emocjonalna w życiu prywatnym i zawodowym;
 • Ulgi dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej;
 • E-administracja;
 • Własna firma – od pomysłu do działania;
 • Autoprezentacja. Wystąpienia Publiczne;
 • Ryzyka ubezpieczeniowe i rodzaje świadczeń;
 • Psychologiczne konsekwencje po utracie pracy;
 • Procedury konstruowania programów profilaktycznych;
 • Stres i radzenie sobie ze stresem – narzędzia pomiaru;
 • System obrony państwa;
 • Opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnościami i zaburzeniami w szkole.

Szkolenia informatyczne

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu oferuje szereg szkoleń z branży IT, które organizowane są na Wydziale Studiów Strategicznych i Technicznych:
1. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL
Kurs ECDL obejmuje 90 godzin ćwiczeń w ramach modułów:
 • Użytkowanie komputerów
 • Przetwarzanie tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Bazy danych
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna
 • Usługi w sieciach informatycznych
 • Osoby, które uczestniczyły w kursie przystępują do egzaminów certyfikacyjnych ECDL w Laboratorium ECDL w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.
2. Certyfikowany instalator sieci strukturalnych i światłowodowych 3M
Kurs certyfikowanego instalatora sieci strukturalnych 3M obejmuje 24 godziny z podziałem na wykłady i ćwiczenia. W ramach wykładów (10 godzin) omawiane są następujące zagadnienia: sieci ogólne, topologie, nośniki, zasady montażu. Podczas ćwiczeń (14 godz.) przedstawiana jest tematyka z zakresu montażu, podłączania i testowania sieci miedzianych, światłowodowych i radiowych.
Osoby, które ukończą kurs otrzymają certyfikat autoryzowanego instalatora sieci strukturalnych 3M.
3. Certyfikowany projektant sieci strukturalnych i światłowodowych 3M
Kurs  certyfikowanego projektanta sieci strukturalnych 3M obejmuje 30 godzin z podziałem na wykłady i ćwiczenia. W ramach wykładów (10 godzin) omawiane są następujące zagadnienia: zasady, normy, elementy projektu sieci strukturalnej. W ramach ćwiczeń uczestnicy kursu wykonują projekt, dokumentację sieci strukturalnej z uwzględnieniem pomiarów końcowych sieci.
Osoby, które ukończą kurs otrzymają certyfikat autoryzowanego projektanta sieci strukturalnych 3M.
4. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – CAD (poziom średniozaawansowany)
ECDL CAD to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania. CAD to skrót od Computer Aided Design – Komputerowe Wspomaganie Projektowania.
Certyfikat ECDL CAD zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (2D). Kurs obejmuje 20 godzin ćwiczeń i dotyczy tworzenia i edytowania obiektów rysunkowych, tolerancji geometrycznych, stylów wymiarowania, bloków i atrybutów oraz zarządzanie warstwami. Osoby, które uczestniczyły w kursie, przystępują do egzaminów certyfikacyjnych ECDL w Laboratorium ECDL Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.
5. Certyfikat umiejętności w zakresie oprogramowania Inventor (poziom średniozaawansowany)
Kurs to 30 godzin ćwiczeń, które obejmują zaawansowane techniki modelowania części, tworzenie i przeprowadzanie animacji zespołów, automatyczne generowanie dokumentacji technicznej, tworzenie prezentacji projektów, organizowanie współbieżnego zarządzania projektami. Osoby, które uczestniczyły w kursie, mogą przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego uzyskując międzynarodowy certyfikat umiejętności w zakresie oprogramowania Inventor.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content