wsh logo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Studium Języków Obcych jest jednostką międzywydziałową podlegającą bezpośrednio Rektorowi Uczelni. Studium prowadzi naukę języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego jako kontynuację nauki języka na bazie znajomości ze szkoły średniej. Wybór języka należy do decyzji studenta. Lektoraty prowadzone są na wszystkich kierunkach studiów.

Oprócz obowiązkowych lektoratów SJO umożliwia również studentom w trakcie nauki przygotowanie się do uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych, otwierających drogę do sukcesu w sferze edukacji, pracy i biznesu, takich jak TOEIC, TOEFL, WiDaF, TFI na wszystkich poziomach zaawansowania.

Informacje dla studentów:

Egzamin na poziomie B2

Organizacja lektoratów i tworzenie grup

Globalna skala oceny kompetencji językowych

Warunki zwolnienia z lektoratu

Uznane certyfikaty

Zasady uczestnictwa w lektoracie, warunki zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu

Kierownik SJO

mgr Natalia Dudzińska

ul. Traugutta 61a, pokój 210, 26-600 Radom
wtorek – sobota 8-16

tel. 48 363 22 90 w. 06
e-mail: ndudzinska@wsh.pl

THEMES
Microsoft Teams: natalia.dudzinska@wsh.pl

Zespół anglistów

mgr Edyta Bracik
mgr Renata Rutka-Gwozdowska
mgr Adam Siek
mgr Katarzyna Sułecka
mgr Małgorzata Szczepaniak
mgr Marzena Borowska
mgr Daniel Ignasiak
mgr Angelika Murawska
mgr Karolina Wasiak
mgr Sylwia Walkiewicz-Carboni

Zespół języków: niemieckiego i rosyjskiego

dr Edyta Bochnia – język niemiecki
mgr Natalia Dudzińska – język rosyjski

KURSY JĘZYKOWE

Uczelnia prowadzi odpłatne zajęcia wyrównawcze dla studentów z języka angielskiego, które odbywają się w godzinach popołudniowych. Warunkiem rozpoczęcia zajęć wyrównawczych jest zgłoszenie się odpowiedniej ilości chętnych. Odpłatne zajęcia innych języków mogą zostać zorganizowane po pozytywnym rozpatrzeniu podania złożonego w studium języków obcych.

OFERUJEMY KURSY JĘZYKÓW OBCYCH NA POZIOMACH:
A1, A2, B1, B2
język angielski, język niemiecki, język rosyjski , język francuski, język hiszpański, język polski dla obcokrajowców.

Cena podstawowa kursu dla studentów Uczelni jest uzależniona od liczebności grupy tj.:
-10 osób i więcej: 500 zł
-9 osób: 550 zł
-8 osób: 600 zł
-7 osób: 650 zł
-6 osób: 700 zł

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

AHNS jest zamkniętym (sesje na żądanie studentów AHNS) ośrodkiem egzaminacyjnym ETS (Educational Testing System) w Radomiu.  W ramach współpracy z ETS przeprowadzamy certyfikaty językowe tj. TOEIC, TOEFL, WiDaF, TFI. Są to testy poziomujące, do których może przystąpić zarówno student z podstawową wiedzą danego języka, jak również ten, którego sprawności językowe są na dość wysokim poziomie.

Specyfika certyfikatów TOEIC L&R.

TOEIC L&R (Test of English for International Communication Listening and Reading) jest to egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem w praktyce zarówno w pracy, życiu prywatnym, jak i podróży.

TOEIC L&R:
1) Oceniany poziom – A1/C1 (według Rady Europy)
2) Skala punktów – 10 – 990
3) Czas trwania – 120 minut (sesja testowa z częścią administracyjną ok. 150 minut)
4) Format – część Słuchania – 100 pytań ; część Czytania – 100 pytań
5) Uznawany w wielu firmach i instytucjach w Polsce i zagranicą
6) Test zawsze się zdaje – wynik jest prezentowany w postaci punktów na skali
7) Sesje otwarte w WSH raz w miesiącu
8) Koszt certyfikatu dla studentów i osób bezrobotnych – 370 zł, dla osób pracujących – 400 zł

Specyfika certyfikatów TOEIC BRIDGE.

TOEIC BRIDGE (Egzamin z ogólnego języka angielskiego, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem w codziennym życiu, przeznaczony dla osób wchodzących na rynek pracy chcących formalnie potwierdzić kompetencje językowe, osób o średnio-zaawansowanym poziomie.

TOEIC BRIDGE:
1) Oceniany poziom – A1/B1 (według Rady Europy)
2) Skala punktów – 20 – 180
3) Czas trwania – 60 minut (sesja testowa z częścią administracyjną ok. 90 minut)
4) Format – część Słuchania – 50 pytań ; część Czytania – 50 pytań
5) Uznawany w wielu firmach i instytucjach w Polsce i zagranicą
6) Test zawsze się zdaje – wynik jest prezentowany w postaci punktów na skali
7) Sesje otwarte w WSH co kwartał/2 miesiące
8) Koszt certyfikatu – 295 zł

Specyfika egzaminów TOEFL JUNIOR.

TOEFL JUNIOR (Certyfikat z języka angielskiego dla uczniów szkół językowych, gimnazjalistów i licealistów).

1) Oceniany poziom: A2/B2 (według Rady Europy)
2) Skala ocen: 600-900
3) Czas trwania: 110 minut (sesja testowa z częścią administracyjną ok. 150 minut)
4) Format: część Słuchania-42 pytania; Formy Językowe-42 pytania; Gramatyka i słownictwo w kontekście-42 pytania
5) Uznawany w szkołach językowych, gimnazjum, liceum, klasyfikacja zajęć językowych
6) Test zawsze się zdaje – wynik jest prezentowany w postaci punktów na skali
7) Sesje otwarte w WSH co 2 miesiące
8) Koszt 320 PLN

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content