wsh logo

Studenckie Forum BCC

studenckie-forum-business-centre-club

Studenckie Forum Młodych Business Centre Club powstało z inicjatywy Pani Izabeli Seweryn, Kanclerza BCC Loża Radomska oraz Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Studenckie Forum Młodych BCC jest organizacją studencką zarejestrowaną przez Rektora AHNS w Radomiu i zrzesza środowisko akademickie regionu radomskiego. Organizacja działa na zasadzie Fundacji, której zasady działalności określa jej statut.

CELE STUDENCKIEGO FORUM MŁODYCH

Celem działalności SFM jest promowanie przedsiębiorczości ludzi młodych, upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w dziedzinie przedsiębiorczości, promocja integracji europejskiej oraz upowszechnienie idei wolontariatu. Swoje cele Forum będzie realizować między innymi poprzez:

  • prowadzenie warsztatów z zakresu przedsiębiorczości,
  • prowadzenie doradztwa w zakresie tworzenia przez ludzi młodych własnych przedsiębiorstw,
  • organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji,
  • organizowanie konkursów i festiwali promujących twórczość młodych przedsiębiorców
  • budowanie własnej marki osobistej poprzez spotkania z uznanymi autorytetami branży handlowej, produkcyjnej, zarządczej, przedsiębiorczej.

SFM będzie współpracować z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym, ośrodkami kultury, uczelniami wyższymi i szkołami. Ścisła współpraca i opieka BCC Loża Radomska pozwoli członkom organizacji zapoznać się z funkcjonowaniem lokalnego biznesu i tworzeniem jego społecznej odpowiedzialności. Opiekunem z ramienia BCC Loża Radomska jest Sekretarz Anna Słopiecka, natomiast z ramienia AHNS opiekunem naukowym jest Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

logo bcc
Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content