wsh logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Sylabusy

Administracja I stopnia
Administracja II stopnia

Tok studiów 2022 – 2024

Tok studiów 2023 – 2025

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

Tok studiów 2021 – 2024

Tok studiów 2022 – 2025

Tok studiów 2023 – 2026

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia

Tok studiów 2022 – 2024

Tok studiów 2023 – 2025

Finanse i Rachunkowość
Pedagogika I stopnia
Pedagogika II stopnia

Tok studiów 2022 – 2024

Tok studiów 2023 – 2025

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie

Tok studiów 2019 – 2024

Tok studiów 2020 – 2025

Tok studiów 2021 – 2026

Tok studiów 2022 – 2027

Tok studiów 2023 – 2028

Prawo studia jednolite magisterskie

Tok studiów 2019 – 2024

Psychologia I stopnia
Zarządzanie I stopień
Zarządzanie II stopień

Tok studiów 2022 – 2024

Tok studiów 2023 – 2025

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content