wsh logo

KONSULTACJE

Studia online to niebywała okazja, by nie ruszając się z domu uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach, czy spotykać się w wirtualnych grupach z kolegami z roku, ale także konsultować się z wykładowcami, promotorami.

Chcesz zadać pytanie wykładowcy, masz wątpliwości dotyczące zaliczeń? Poniżej prezentujemy wykaz dyżurów i konsultacji wykładowców Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu na platformie TEAMS.

DYŻURY WYKŁADOWCÓW

Basak Alina dr

Dyżury w terminach:

08.10.2021 – 12.25-13.10 – Staroopatowska 1a

22.10.2021 – 10.40-11.25 – Traugutta 61a

05.11.2021 – 10.40-11.25 – Traugutta 61a

12.11.2021 – 14.45-15.30 – Traugutta 61a

 

e-mail: abasak@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: alina.basak@wsh.pl

Berus Anna mgr

Dyżury w terminach:

27.11.2021 w godz. 11.25-12.10  pokój wykładowców  ul. Mazowieckiego 7a

15.01.2022 w godz. 15.00-15.45  Platforma Microsoft Teams

e-mail: annaberus@op.pl
THEMES
Microsoft Teams: anna.berus@wsh.pl

Bochnia Edyta dr

e-mail: ebochnia@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: edyta.bochnia@wsh.pl

Paweł Borowiecki dr

Dyżury w terminach:

07.11.2021, godz. 10.00-10.45

13.11.2021, godz. 10.00-10.45

21.11.2021, godz. 10.00-10.45

27.11.2021, godz. 10.00-10.45

28.11.2021, godz. 10.00-10.45

05.12.2021, godz. 10.00-10.45

11.12.2021, godz. 10.00-10.45

12.12.2021, godz. 10.00-10.45

16.01.2022, godz. 10.00-10.45

23.01.2022, godz. 10.00-10.45

06.02.2022, godz. 10.00-10.45

Platforma Microsoft Teams

e-mail: pawel.borowiecki@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: pawel.borowiecki@wsh.pl

Marzena Borowska mgr

Dyżury w terminach:

godz. 11.20-12.05 w dniach: 13.11., 27.11., 11.12.2021, 08.01., 22.01.2022 w pokoju wykładowców przy ulicy Traugutta 61a.

e-mail: mborowska@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: marzena.borowska@wsh.pl

Bracik Edyta mgr

Dyżury w terminach:

02.10.2021 – 8.05-8.50

16.10.2021 – 8.05-8.50

30.10.2021 – 8.05-8.50

14.11.2021 – 14.15-15.00

27.11.2021 – 14.15-15.00

12.12.2021 – 14.15-15.00

9.01.2022 – 11.20 – 11.55

22.01.2022 – 8.05-8.50

  1. Traugutta 61a

e-mail: ebracik@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: edyta.bracik@wsh.pl

Budny Wioletta dr

Dostępność w terminach:

19.11.2021 godz. 16.15 – 17.00 Starooatowska pok.16

03.12.2021 godz. 16.15 – 17.00 Starooatowska pok.16

14.01.2022 godz. 16.15 – 17.00 Teams

04.02.2022 godz. 16.15 – 17.00 Teams

e-mail: wbudny@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: wioletta.budny@wsh.pl

Cichy-Jasiocha Barbara

Dostępność w terminach:

Psychologia różnic indywidualnych (3 wyk/Psy/S) –

studia stacjonarne

KONSULTACJE: poniedziałki (godz. 19.15-20.00) 

Psychologia różnic indywidualnych (3 wyk/Psy/NS) –

studia niestacjonarne

KONSULTACJE: 12.12.2021 (godz. 15.00-15.45) / 23.01.2022 (godz. 16.40-17.25) / 06.02.2022 (godz. 15.00-15.45) 

Psychologia zdrowia (3 konw/Psy-PK/NS) – studia niestacjonarne

KONSULTACJE: 12.12.2021 (godz. 15.00-15.45) / 23.01.2022 (godz. 16.40-17.25) /06.02.2022 (godz. 15.00-15.45)

e-mail: mbcichy-jasiocha@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: barbara.cichy-jasiocha@wsh.pl

Czerwiński Paweł

Dyżury w terminach:

e-mail: pczerwinski@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: pawel.czerwinski@wsh.pl

Czubak Robert mgr

Dyżury w terminach:

2021-10-10 niedziela godz. 09.45 – 10.30 – pokój wykładowców ul. Staroopatowska 1a

2021-10-30 sobota godz. 1045 – 11.30 – C4 Traugutta 61

2021-11-06 sobota godz. 09.45 – 10.30 – pokój wykładowców ul. Staroopatowska 1a

2021-12-19 niedziela godz. 14.30 – 15.15 – pokój wykładowców ul. Staroopatowska 1a

2022-01-15 sobota godz. 09.45 – 10.30 – pokój wykładowców ul. Staroopatowska 1a

e-mail: rczubak@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: robert.czubak@wsh.pl

Dobosz Piotr dr

Dyżury w terminach:

każdy wtorek w godzinach 18:00-19:00 – platforma Teams

co druga niedziela, zaczynając od 17.10.2021 w godzinach 10:30-11:30 –  platforma Teams 

20.11.2021 w godzinach 11:30-12:30, ul. Mazowieckiego 7a

04.12.2021 w godzinach  8:45- 9:45, ul. Mazowieckiego 7a

Ponadto poprzez platformę Teams konsultacje mogą odbywać się w terminach indywidualnych, dostosowanych do potrzeb poszczególnych studentów (należy wcześniej umówić się poprzez chat/adres poczty) 

e-mail: piotr_dobosz@int.pl
THEMES
Microsoft Teams: piotr.doboszk@wsh.pl

Dudzińska Natalia mgr inż.

Dyżury w terminach:

e-mail: ndudzinska@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: natalia.dudzinska@wsh.pl

Durasiewicz Milena mgr

Dyżury w terminach:

03.11.2021, 17.11.2021, 24.11.2021, 01.12.2021, 08.12.2021, 12.01.2021, 19.01.2021 od godz. 15.05 do 15.50 – pokój wykładowców ul. Staroopatowska 1a

09.11.2021, 16.11.2021, 23.11.2021, 27.11.2021, 30.11.2021, 04.12.2021, 07.12.2021, 14.12.2021, 21.12.2021, 11.01.2021, 15.01.2021, 29.01.2021 od godz. 15.05 do 15.50 – pokój wykładowców ul. Traugutta 61 a

28.11.2021  od godz. 17.30 – 18.15 – platforma Microsoft Teams

05.12.2021 od godz. 12.10 – 12.55 – platforma Microsoft Teams 

16.01.2021 od godz. 12.10 – 12.55 – platforma Microsoft Teams

30.01.2021 od godz. 10.30 – 11.15 – pokój wykładowców

ul. Mazowieckiego 7 a 

e-mail: mdurasiewicz@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: milena.durasiewicz@wsh.pl

Fabiszewska Grażyna dr

Dyżury w terminach:

e-mail: gfabiszewska@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: grazyna.fabiszewska@wsh.pl

Falecki Janusz inż. dr hab.

Dyżury w terminach:

e-mail: januszfal@interia.pl
THEMES
Microsoft Teams: janusz.falecki@wsh.pl

  Gołębiowski Andrzej dr prof. WSH

Dyżury w terminach:
środy : 12.00 – 13.30
sobota: 08.00 – 09.30

Pokój Dziekana, ul. Mazowieckiego 7A, Budynek D, II piętro 

e-mail: agolebiowski@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: andrzej.golebiowski@wsh.pl

Gwozdowska-Rutka Renata mgr

Dyżury w terminach:

10.10.2021 – 14.00-14.45

12.10.2021 – 9.00-9.45

17.10.2021 – 14.15-15.00

24.10.2021 – 9.00-9.45

06.11.2021 – 10.30-11.15

13.11.2021 – 11.30-12.15

16.11.2021- 9.00-9.45

22.11.2021 – 11.20-12.15

11.12.2021 – 8.00-8.45

18.12.2021 – 14.15-15.00

10.01.2022 – 11.30-12.15

15.01.2022 – 10.30-11.15

pokój wykładowców ul. Traugutta 61a / ul. Mazowieckiego 7a/ ul. Staroopatowska 1a – wg. planu

e-mail: england70@o2.pl
THEMES
Microsoft Teams: renata.gwozdowska-rutka@wsh.pl

Ignasiak Daniel mgr

Dyżury w terminie:

e-mail: daigna4@wp.pl
THEMES
Microsoft Teams: daniel.ignasiak@wsh.pl

Kaczmarczyk Justyna dr

Dyżury w terminach :

e-mail: jkaczmarczyk@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: Justyna.Kaczmarczyk@wsh.pl

Kielska Elżbieta prof. WSH dr

Dyżury w terminach:

wtorek  12:00 – 13:00

sobota 11:00 – 13:00

e-mail: ekielska@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: ekielska@wsh.pl

Kobylski Marcin mgr

Dyżury w terminach:

środa – 13 października 2021r godz. 09:50 – 10:35 – sala wykładowców ul. Staroopatowska 1A;

sobota – 16 października 2021r godz. 09:00 – 09:45 – sala wykładowców ul Staroopatowska 1A;

sobota – 13 listopada 2021r godz. 11:20 – 12:05 – sala wykładowców ul. Mazowieckiego 7A;

niedziela – 14 listopada 2021r godz. 10:45 – 11:30 – sala wykładowców ul. Staroopatowska 1A;

środa – 08 grudnia 2021r godz. 09:50 – 10:35 – sala wykładowców ul. Staroopatowska 1A;

niedziela – 12 grudnia 2021r godz. 14:50 – 15:35 – sala wykładowców ul. Traugutta 61A;

niedziela – 09 stycznia  2022r godz. 10:45 – 11:30 – sala wykładowców ul. Staroopatowska 1A.

 

e-mail: mkobylski@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: marcin.kobylski@wsh.pl

Kosma Zbigniew prof. dr hab.

Dyżury w terminach:

13.11.2021  14:00 – 14:45

20.11.2021  10:45 – 11:30

11.12.2021  10:45 – 11:30 

12.12.2021  10:45 – 11:30

15.01.2022  11:30 – 12:15

22.01.2022   9:00 –  9:45 

pokój wykładowców ul. Mazowieckiego 7a

27.11.2021   10:45 – 11:30   

28.11.2021    8:00 –  8:45   

08.01.2022  10:45 – 11:30   

23.01.2022  12:30 – 13:15  

05.02.2022   9:00 –  9:45

pokój wykładowców ul. Traugutta 61A   

e-mail: zkosma@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: zbigniew.kosma@wsh.pl

Kutyła Jan Prof. WSH dr hab.

Dyżury w terminach:

2021-10-02: 13.05-13.50 T; 2021-10-09:2021- 12.30-13.15 T; 10-17: 14.50-15.35 T; 2021-10-30:13.05-13.50 T; 2021-10-31: 14.50-15.35 Platforma Teams; 2021-11-06: 11.2.-12.05 T; 2021-11-13: 12.30-13.15 T; 2021-11-20: 13.25-14.10 T: 2021-11-27: 13.05-13.50 T; 21-11-28: 14.50-15.35 Platforma Teams; 2021-12-04: 14.15-15.00 T; 2021-12-11: 13.05-13.50 T; 2021-12-12: 13.05-13.50 Platforma Teams; 2022-01-15: 13.25-14.10 T; 2022-01-22: 12.15-13.00 T; 2022-01-23: 14.50-15.35 Platforma Teams; 2022-02-05: 12.15-13.00 T; 2022-02-06: 13.05-13.50 Platforma Teams.

T – pokój wykładowców przy ul Traugutta61a

e-mail: jkutyla@wsh.pl

THEMES
Microsoft Teams: jan.kutyla@wsh.pl

Łukawska Maria dr

Dyżury w terminach:

9.10.2021 – sobota      10.40 – 11.25           Mazowieckiego 7A

16.10.2021 – sobota    10.40 – 11.25           Staroopatowska 1A

23.10.2021 – sobota    10.40 – 11.25           Mazowieckiego 7A

30.10.2021 – sobota    14.50 – 15.35          Mazowieckiego 7A

6.11.2021 – sobota      14.10 – 14.55          Mazowieckiego 7A

13.11.2021 – sobota    8.55 – 9.40              Mazowieckiego 7A

20.11.2021 – sobota    8.55 – 9.40              Mazowieckiego 7A

18.12.2021 – sobota    10.40 – 11.25           Mazowieckiego 7A

15.01.2022 – sobota    10.40 – 11.25           Mazowieckiego 7A

22.01.2022 – sobota    8.00 – 8.45              Traugutta 61 A

5.02.2022 – sobota      10.40 – 11.25           Mazowieckiego 7A 

e-mail: mlukawska@wsh.pl

THEMES
Microsoft Teams: maria.lukawska@wsh.pl

Markowska Ewelina dr

Dyżury w terminach:

02.10.2021 r., godz. 15:50 – 16:50 , ul Mazowieckiego 7a, pokój wykładowców

03.10.2021 r., godz. 11:15 – 13:20, ul. Staroopatowska 1 a, pokój wykładowcy

24.10.2021 r., godz. 14:00 – 15:00 , ul. Staroopatowska 1 a, pokój wykładowcy

21.11.2021 r., godz. 14:00 – 15:00, ul. Staroopatowska 1 a, pokój wykładowcy

12.12.2021 r., godz. 11.20 – 12:20,  ul Mazowieckiego 7a, pokój wykładowcy

e-mail: emarkowska@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: ewelina.markowska@wsh.pl

Matuszewska – Birkowska Milena dr

Dyżury w terminach:

Wtorek w godz. 09:00-10:00

Sobota w godz. 09:00-10:00

pokój Prorektora ul. Mazowieckiego 7a budynek D

 

e-mail: mmatuszewska-birkowska@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: milena.matuszewska@wsh.pl

Mazur Włodzimierz mgr

Dyżury w terminach:

2021-10-02 godz. 8.00-8.50  pokój wykładowców / ul. Mazowieckiego 7a /

2021-10-10 godz. 13.05-14.00  pokój wykładowców / ul. Mazowieckiego 7a/

2021-10-17 godz. 10.30-11.30 pokój wykładowców ul. Traugutta 61a

2021-10-23 godz. 12.13-13.15 pokój wykładowców / ul. Mazowieckiego 7a/

2021-10-24 godz. 12.15-13.15 Platforma Microsoft Teams

2021-11-07 godz. 12.15-13.15 Platforma Microsoft Teams

2021-11-13 godz. 8.00-8.50 pokój wykładowców / ul. Mazowieckiego 7a /

2021-11-14 godz. 16.35-17.35 pokój wykładowców ul. Traugutta 61a

2021-11-20 godz. 10.30-11.25 pokój wykładowców / ul. Mazowieckiego 7a/

2021-11-21 godz. 12.15-13.15 pokój wykładowców / ul. Mazowieckiego 7a/

2021-11-27 godz. 8.00-8.50 pokój wykładowców / ul. Mazowieckiego 7a/

2021-11-28 godz. 14.00-15.00 Platforma Microsoft Teams

2021-12-05 godz. 9.00-9.45 Platforma Microsoft Teams

2021-12-11 godz. 10.30-11.30 pokój wykładowców ul. Traugutta 61a

2021-12-12 godz. 11.20-12.20 pokój wykładowców / ul. Mazowieckiego 7a/

2021-12-18 godz. 10.40-11.40 pokój wykładowców / ul. Mazowieckiego 7a/

2022-01-08 godz. 11.20-12.20 pokój wykładowców / ul. Mazowieckiego 7a/

2022-01-09 godz. 11.20-12.20 pokój wykładowców / ul. Mazowieckiego 7a/

2022-01-16 godz. 8.00-8.50 pokój wykładowców / ul. Mazowieckiego 7a/

2022-01-23 godz. 14.00-15.00 Platforma Microsoft Teams

2022-01-30 godz. 11.20-12.20 Platforma Microsoft Teams

2022-02-06 godz. 15.00-16.00 Platforma Microsoft Teams 

 

e-mail: wmazur@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: wlodzimierz.mazur@wsh.pl

Mleczkowska Ewelina mgr

Dyżury w terminach:

  1. Traugutta 61a

6.11.2021 r. 12.15 – 13.00, 21.11.2021 r. 14.00 – 14.45, 19.12.2021 r. 14.00 – 1 4.45, 15.01.2022 r. 11.20 – 12.05, 22.01.2022 r. 13.05 – 13.50, 23.01.2022 11.20 – 12.05, 29.01 15.45 – 16.30, 5.02.2022 r. 13.05 – 13.50.

 

  1. Mazowieckiego 7a

9.11.2021 r., 16.11.2021 r., 23.11.2021 r., 30.11. 2021 r., 7.12.2021 r., 14.12.2021 r., 11.01.2022 r., 18.01.2022 r. 18.20 -19.05.

27.11.2021 r. 11.20 – 12.05.

e-mail: emleczkowska@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: ewelina.mleczkowska@wsh.pl

Murawska Angelika mgr

Dyżury w terminach:

e-mail: angielika.murawska@wp.pl
THEMES
Microsoft Teams: angielika.murawska@wsh.pl

Olbrych Barbara dr prof. WSH

Dyżury w terminach:
22.05.2021 godz. 9.00-9.45
29.05.2021 godz. 9.00-9.45
12.06.2021 godz. 13.45-14.00

e-mail: b.olbrych@op.pl
THEMES
Microsoft Teams: barbara.olbrych@wsh.pl

Okrasa Marzena dr

Dyżury w terminach:
środa godz. 13:00-14:00

THEMES
Microsoft Teams: Monika.Swiostek@wsh.pl

Romanek Zenon dr

Dyżury w terminach:
12.05.2021 godz. 14.45 – 15.30
23.05.2021 godz. 11.20 – 12.05
26.05.2021 godz. 18.50 – 19.35
06.06.2021 godz. 11.20 – 12.05
09.06.2021 godz. 18.45 – 19.30

e-mail: zromanek@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: zenon.romanek@wsh.pl

Rudecka-Gutkowska Sylwia dr

Dyżury w terminach:
16.05.2021 godz.16.35-17.20
30.05.2021 godz.16.35-17.20
12.06.2021 godz.16.35-17.20

e-mail: s.gutkowska@wp.pl
THEMES
Microsoft Teams: sylwia.rudecka@wsh.pl

Sadowska Agnieszka dr prof. WSH

Dyżury w terminach:
środa godz. 12.00-14.30

e-mail: asadowska@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: agnieszka.sadowska@wsh.pl

Samcik Monika dr

Dyżury online:
Poniedziałek godz. 18:00 – 19:00

e-mail: msamcik@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: monika.samcik@wsh.pl

Siek Adam mgr

Dyżury w terminach:
16.05.2021 – 12.00 – 12.45
29.05.2021 – 12.00 – 12.45
6.06.2021 – 12.00 – 12.45

e-mail: siekadam@wp.pl
THEMES
Microsoft Teams: adam.siek@wsh.pl

Słomka Andrzej prof. WSH dr hab.

Dyżury w terminach:
22.05.2021 godz. 15.00-15.45
05.06.2021 godz. 16.00-16.45

e-mail: siekadam@wp.pl
THEMES
Microsoft Teams: Andrzej.Slomka@wsh.pl

Staniuk Wojciech

Dyżury w terminach:
23.05. godz. 09.00-09.45;
06.06. godz. 09.00-09.45.

e-mail: wstaniuk@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: wojciech.staniuk@wsh.pl

Sułecka Katarzyna

Dyżury w terminach:
16.05.2021- 10.00-10.45
22.05.2021- 8.00-8.45
30.05.2021-10.00-10.45
05.06.2021- 8.00-8.;45
13.06.2021- 10.00-10.45

e-mail: ksulecka@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: katarzyna.sulecka@wsh.pl

Sułecka Dorota mgr

Dyżury w terminach:
17.05.2021 godz. 9:00 – 9:45
31.05.2021 godz. 9:00 – 9:45
07.06.2021 godz. 10:40 – 11:25
26.04.2021godz. 9:00 – 9:45
17.05.2021 godz.9:00 – 9:45
31.05.2021 godz. 9:00 – 9:45
07.06.2021 godz. 10:40 – 11:25

THEMES
Microsoft Teams: Dorota.Sulecka@wsh.pl

Świostek Monika

Dyżury w terminach:
14.05.2021 godz. 18.00-18.45

e-mail: mswiostek@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: monika.swiostek@wsh.pl

Małgorzata Szczepaniak mgr

Dyżury w terminach:
w każdy wtorek : godz. 16.35-17.20

e-mail: omiga2@wp.pl
THEMES
Microsoft Teams: malgorzata.szczepaniak@wsh.pl

Tabasz Władysław dr hab. prof WSH

Dyżury w terminach:
25.04.2021 r. godz. 18.20-19.05
29.05.2021 r. godz. 18.20-19.05

e-mail: wtabasz@wp.pl
THEMES
Microsoft Teams: wladyslaw.tabasz@wsh.pl

Trojanowska Maja mgr

Dyżury w terminach:
16.05.2021r. godzina: 12:15 – 13:15
29.05.2021r. godzina: 11:00 – 11:30.

THEMES
Microsoft Teams: Maja.Trojanowska@wsh.pl

Tundzios Bogusław mgr

Dyżury w terminach:
16.05.2021 godz.11.20-12.15

email: btundzios@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: boguslaw.tundzios@wsh.pl

Tokarski Adam dr

Dyżury w terminach:
17.05.2021 godz. 16:30-17:17
07.06.2021 godz. 16:30-17:15

THEMES
Microsoft Teams: adam.tokarski@wsh.pl

Urbański Andrzej

Dyżury w terminach:
12.05 środa: godz. 11.30 – 12.15
19.05 środa: godz. 11.30 – 12.15
26.05 środa: godz. 11.30 – 12.15
02.06 środa: godz. 11.30 – 12.15
09.06 środa: godz. 11.30 – 12.15
16.06 środa. godz. 08.00 – 08.45
23.06 środa. godz. 08.00 – 08.45
30.06 środa. godz. 08.00 – 08.45

email: aurbanski@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: andrzej.urbanski@wsh.pl

Wasiak Karolina

Dyżury w terminach:
15.05.2021 – 9.45-10.30
22.05.2021 – 13.15-14.00
29.05.2021 – 13.15-14.00
05.06.2021 – 13.15-14.00
12.06.2021 – 13.15-14.00

email: kwasiak@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: karolina.wasiak@wsh.pl

Wasilewska Paulina

Dyżury w terminach:
13.05.21 w godz. 18:00 do 18:45
20.05.21 w godz. 18:00 do 18:45
27.05.21 w godz. 18:00 do 18:45
10.06.21 w godz. 18:00 do 18:45
17.06.21 w godz. 18:00 do 18:45

email: pwasilewska@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: paulina.wasilewska-stanczak@wsh.pl

Walaszczyk Ludmiła dr

Dyżury w terminach:
16.05.2021 godz. 16.35-17.20
29.05.2021 godz. 15.45-16.30
12.06.2021 godz. 11.20-12.15

email: lwalaszczyk@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: ludmila.walaszczyk@wsh.pl

Karolina Wasiak mgr

Dyżury w terminach:
15.05.2021 – 9.45-10.30
22.05.2021 – 13.15-14.00
29.05.2021 – 13.15-14.00
05.06.2021 – 13.15-14.00
12.06.2021 – 13.15-14.00

email: wasiak.carolina@gmail.com lub kwasiak@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: karolina.wasiak@wsh.pl

Wilk Kamil dr

Dyżury w terminach:
30.05.2021 – godz. 11.30-12.15
31.06.2021 – godz. 14.00-14.45
12.06.2021 – godz. 18.30-19.15

e-mail: kwilk@wsh.pl
telefon nr 605-286-751

email: kwilk@wsh.pl
telefon: 605-286-751
THEMES
Microsoft Teams: kamil.wilk@wsh.pl

Wiszniewski Wojciech prof. WSH dr hab.

Dyżury: 45 minut po zajęciach

THEMES
Microsoft Teams: Wojciech.Wiszniewski@wsh.pl

Wojdat Aneta mgr

Dyżury:
w piątki od 17:00-18.00

email: aneta@wojdat.eu
THEMES
Microsoft Teams: aneta.wojdat@wsh.pl

Wojtowicz Ewa dr

Dyżury w terminach:
Czwartki – 8.15 – 8.45

THEMES
Microsoft Teams: Ewa.Wojtowicz@wsh.pl

Wrzosek Stanisław prof. dr hab.

Dyżury w terminach:
poniedziałki 9:15 – 9:45.

e-mail: swrzosek@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: stanislaw.wrzosek@wsh.pl

Ziółkowski Adam prof. dr hab.

Dyżury w terminach:
czwartki 11.30-12.15
soboty 8.50-9.35

e-mail: aziolkowski@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: adam.ziolkowski@wsh.pl

Ziółkowski Janusz dr prof. WSH

Dyżury w terminach:
15.05.2021. 12.30-13.30
23.05.2021. 08.30-09.30
29.05.2021. 12.30-13.30

e-mail: ziolkowski.deblin@interia.pl
THEMES
Microsoft Teams: janusz.ziolkowski@wsh.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content