wsh logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Kanclerz

prof. AHNS dr Gerard Maj

Kanclerz

tel. 4836362290 w. 03
gmaj@ahns.pl
Biuro Kanclerza, pokój 104a
ul. Traugutta 61A
26-600 Radom

Rektor

prof. AHNS dr Milena Matuszewska – Birkowska

Rektor

tel. 4836362290 w. 32
rektor@ahns.pl
mmatuszewska-birkowska@ahns.pl
ul. Mazowieckiego 7A
I piętro, budynek D
26-600 Radom

Dziekan

dr Martyna Mostowska

Dziekan Wydziału Nauk Strategicznych i Technicznych

tel. 4836362290 w. 04
mmostowska@ahns.pl
ul. Mazowieckiego 7A
I piętru, Budynek D
26-600 Radom

prof. AHNS dr Emilia Żuchowska – Kotlarz

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

tel. 4836362290 w. 37
ezuchowska-kotlarz@ahns.pl
ul. Mazowieckiego 7A
I piętro, budynek D
26-600 Radom

dr Małgorzata Kozłowska

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

tel. 48 363 22 90 wew. 05
mkozlowska@ahns.pl
ul. Mazowieckiego 7A
I piętro, budynek D
26-600 Radom

dr Tomasz Orczykowski

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

tel. 48 363 22 90 wew. 38
torczykowski@ahns.pl
ul. Staroopatowska 1A
pokój 15
26-600 Radom

Prodziekan

mgr Anna Mączyńska

Prodziekan Akademickiego Studium Kształcenia Praktycznego

tel. 4836362290 w. 41
amaczynska@ahns.pl
ul. Staroopatowska 1A
pokój 05
26-600 Radom

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content