wsh logo

WYDAWNICTWO

Wydawnictwo Akademii Handlowej Nauk Stosowanych, powstałe w 2000 roku, zajmuje się wydawaniem publikacji o profilu naukowym. Specjalizuje się w publikacji monografii naukowych, prac habilitacyjnych i prac doktorskich, publikacji pokonferencyjnych, artykułów naukowych w ramach wydawnictw zwartych, innych prac naukowych oraz publikacji ciągłych: Zeszyt Naukowy Akademii Handlowej Nauk Stosowanych, Studia Międzynarodowe, Roczniki Akademii Handlowej Nauk Stosowanych.

Publikacje wydawane przez Wydawnictwo Akademii Handlowej Nauk Stosowanych stanowią istotny element działalności naukowej. Są wśród nich opracowania będące rezultatem realizowanych projektów badawczych, prace naukowe nauczycieli akademickich oraz samodzielne przedsięwzięcia wydawnicze.

Międzynarodowy skład Rady Naukowej Wydawnictwa gwarantuje wysoki poziom naukowy publikowanych materiałów.

 

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że 22 lipca 2021r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 815 wydawnictw: 779 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt). Zgodnie z klasyfikacją Komisji Ewaluacji Nauki Wydawnictwo Akademii Handlowej Nauk Stosowanych znalazło się na ministerialnej liście, obejmującej wydawnictwa krajowe i zagraniczne, na poziome I, otrzymując unikatowy identyfikator Wydawnictwa – 87600.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content