wsh logo

OPIS PROFILU WYDAWNICZEGO

W roku akademickim 2000/2001 powołano w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu Wydawnictwo, którego zadaniem było opracowywanie i edycja uczelnianych prac naukowych, dydaktycznych i informatycznych.

Nad poziomem merytorycznym wydawanych publikacji czuwa Rada Naukowa Wydawnictwa. Autorami publikowanych prac są przede wszystkim pracownicy naukowi Uczelni, ale również wybitni znawcy przedmiotu z innych ośrodków w kraju i za granicą. Problematyka publikacji koncentruje się wokół dziedzin nauk społecznych, humanistycznych oraz ścisłych i przyrodniczych.

Obecnie realizowany program wydawniczy stanowi kontynuację bogatej oferty starannie opracowanych pod względem redakcyjnym i typograficznym publikacji z dziedzin profilu naukowego Wydawnictwa Akademii Handlowej Nauk Stosowanych. Publikowane pozycje mają wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Oprócz monografii Wydawnictwo wydaje publikacje ciągłe, takie jak: Zeszyty Naukowe Akademii Handlowej Nauk Stosowanych, Studia Międzynarodowe oraz Roczniki Akademii Handlowej Nauk Stosowanych. Publikacje redagowane są pod kątem naukowym, językowym i technicznym. Szata edytorska naszych publikacji jest stale uatrakcyjniana, między innymi dzięki nowoczesnym projektom graficznym okładek i stosowaniu wysokiej klasy, przyjaznych środowisku naturalnemu papierów objętościowych i powlekanych. Odbiorcami wydawanych publikacji są przede wszystkim pracownicy naukowi różnych ośrodków akademickich, specjaliści – praktycy oraz studenci. 

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content