wsh logo

RADA NAUKOWA WYDAWNICTWA

Struktura organizacyjna

Wydawnictwa Akademii Handlowej Nauk Stosowanych

 

Przewodniczący — prof. AHNS, dr hab. Barbara Olbrych

Sekretarz — dr Milena Matuszewska-Birkowska

 

CZŁONKOWIE:

dr Andrzej Gołębiowski, prof. AHNS

dr hab. Jan Kutyła, prof. AHNS

dr Gerard Paweł Maj, prof. AHNS

dr hab. Joanna Majchrzyk- Mikuła

dr Leszek Mellibruda

dr Paweł Nowak, prof. AHNS

prof. dr hab. Parol Dancak (Słowacja)

dr Natalia Pavlenko (Ukraina)

dr Dalia Perkumiene (Litwa)

dr hab. Kamil Sikora

dr hab. Andrzej Słomka, prof. AHNS

dr hab. Władysław Tabasz, prof. AHNS

dr Adam Tokarski

dr hab. Wojciech Wiszniewski, prof. AHNS

dr Adam Ziółkowski, prof. AHNS

dr hab. Janusz Ziółkowski, prof. AHNS

dr inż. Emilia Żuchowska-Kotarz

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content