wsh logo

SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Oryginalność tekstu złożonego w Wydawnictwie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych jest weryfikowana przez system antyplagiatowy Plagiat.pl. System umożliwia weryfikację w zakresie podobieństwa tekstów znajdujących się w zasobach Internetu, bazy aktów prawnych, bazy Refbooks oraz bazy prac dyplomowych. Dostarcza czytelne raporty, które zawierają:

  • tekst dokumentu z oznaczeniem fragmentów zidentyfikowanych, jako tożsame
    z fragmentami z Internetu;
  • listę źródeł, w których odnaleziono fragmenty tekstów zidentyfikowanych, jako tożsame z fragmentami z Internetu;
  • współczynnik podobieństwa, określający procentowo jaka cześć tekstu jest tożsama z fragmentami z Internetu.

Plagiat jest czynnością karalną. Stanowi naruszenie osobistych praw autorskich poprzez przywłaszczenie sobie całości lub części cudzego utworu i opublikowanie go pod własnym nazwiskiem.

W sytuacji wykrycia plagiatu redakcja informuje o sprawie instytucję, w której afiliowany jest autor, recenzentów oraz osoby poszkodowane. Redakcja wycofa i nie opublikuje tekstu.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content