wsh logo

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Wydawnictwo Akademii Handlowej Nauk Stosowanych stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) i Dobrymi Praktykami w Procedurach Recenzyjnych w Nauce.

Zasady etyczne obowiązujące autorów

1. Autor jest zobowiązany do przekazania Wydawnictwu Akademii Handlowej Nauk Stosowanych dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu (całości lub fragmentów publikacji książek opublikowanych w innych wydawnictwach).

2. Oryginalność tekstu jest weryfikowana przez system antyplagiatowy Plagiat.pl

3. Autor zapewnia, że przekazane Wydawnictwu Akademii Handlowej Nauk Stosowanych prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez wydawnictwo nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, natomiast korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez Wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.

4. Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych autorskich, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.

5. W przypadku prac zbiorowych autor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.

6. O podejrzeniu naruszenia zasad etyki publikacyjnej obowiązany jest powiadomić każdy biorący udział w pracach wydawniczych (recenzent, członek rady naukowej, członkowie komitetu redakcyjnego itp.).

7. W przypadku podejrzenia występowania nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej Rada Naukowa Wydawnictwa zwraca się do autora z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i rozstrzygnięcie czy podejrzenia są uzasadnione i wymagają rewizji pracy lub jej odrzucenia.

8. Przestrzeganie zasad etyki publikacyjnej jest niezwykle ważne, ze względu na poszanowanie i uczciwość dzieła autora/ów.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content